Türkiye’de Sosyal Servis Birimini kuran ilk sivil toplum örgütlerinden olan vakfımız; Aile Destek Uzmanı, Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanından oluşan alanında ehil 3 kişilik ekiple ev ziyaretleri gerçekleştirmektedir.

Amacımız ebeveyn kaybı yaşamış aile üyelerinin ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaca cevap verebilecek programları geliştirerek gerektiğinde ilgili makamlara yönlendirmek, yaşadıkları kayıpla başa çıkabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca kaybın oluşturduğu psikolojik etkinin aile üyeleri üzerindeki tesirini hafifletmektir.

  • Aile Destek Uzmanı, evin fiziki ihtiyaçlarına ve ailenin ekonomik durumuna,
  • Psikolog, aile üyelerinin ruhsal durumuna,
  • Sosyal Hizmet Uzmanı ise ailenin; aile fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam edip etmediğine ve ailenin işlevselliğinin kontrolüne bakmaktadır.