image

Yetim Ailelerine Yönelik Projelerimiz

Annelerin rol modeli olması ve hayata tutunmalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz.

BAĞIŞ YAP

1-Destekçi Aile Modeli

“Destekçi Aile Modeli” ihtiyaç sahibi yetim ailelerinin, onlara hamilik edecek destekçi ailelerle eşleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Modelin uygulanma sürecinde ailenin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması prensibi esas alınmaktadır. Bu model ile ailelerin, yetim çocuklar ve ailelerine karşı gerçek anlamda sorumluluk almaları hedeflenmektedir.

2- Ailelere Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri

Travmadan sonra aileler psikolojik sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bunun yanında aileye toplumsal bakış, acıma duygusu vb. gibi yaklaşımlar güçsüzlük psikolojisinin oluşmasına neden olmaktadır. Ebeveyn kaybı yaşayan ailelere verilecek psiko-sosyal destekle, ailenin tekrar toparlanması sağlanmış olacaktır.

3- Meslek Edindirme ve Hayatı İdame Ettirme Projeleri

Meslek edindirme ve hayatı idame ettirme projeleri, yetim ailesinin herhangi bir destek almaksızın ekonomik olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan mesleki bilgi ve becerinin, finansal desteğin, makine/ekipmanın sağlanmasını ve kendilerine bu süreçte danışmanlık yapılmasını içeren aile kalkındırma projeleridir. Bu projelerde her aile kendi içinde bulunduğu bölgenin ekonomik, coğrafi, sosyal koşulları dikkate alınarak ve ailenin sahip oldukları mevcut beceri ve imkanlar değerlendirilerek yönlendirilecektir.

• Dikiş-Nakış
• El Sanatları
• Hayvancılık
• Arıcılık
• E-Ticaret
• Gıda Üretimi
• Tarım
• Aşçılık