Bahreyn

20.11.2021 | 
Bahreyn

Başkent: Manama

Yüzölçümü: 760 km²

Nüfus: 1.786.673

Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi

Basra Körfezi’nde yer alan Bahreyn Krallığı, bir takımada ülkesidir. Nüfusun hemen hemen yarısı Bahreynli Araplardan oluşmakla birlikte ülkede Hint, Filipinli, Sri Lankalı, Pakistanlı, Bangladeşli ve Nepalliler de yaşamaktadır. Halkın %70’i Müslüman, %14’ü Hristiyan, %10’u Hindu, %2.5’i Budist ve geri kalanı diğer inançlara sahiptir. Ülkede Arapça, İngilizce, Farsça, Urduca ve Hintçe konuşulur.

Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip ülkelerinden biri olan Bahreyn’de kilometrekareye 1.627 kişi düşer. BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsanî Gelişme Endeksi’nin 2011 verilerine göre Bahreyn, gelişmiş ülkeler arasında yer almakta; ortalama yaşam beklentisi, okuryazarlık oranı ve kişi başına düşen gelirle birçok ülkeyi geride bırakmaktadır. 0-14 yaş arası nüfus, 2020 yılına göre 311.090, 15-24 yaş arası nüfus 180.590’dır.

Bahreyn’de sağlık hizmetleri ücretsizdir. Bölgedeki birçok ülkeyle karşılaştırıldığında HIV/AIDS yaygınlığı oldukça düşüktür. Kadınların %28’i, erkeklerin %32’sinde obezite sorunu vardır. Nüfusun %24’ü talasemi taşıyıcısıdır. Yenidoğan her 1.000 bebekten 5.9’u, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 6.9’u ve her 100.000 anneden 14’ü hayatını kaybetmektedir. Beş yaş altı çocuk ölümlerine konjenital anomali, solunum yolu enfeksiyonu ve yaralanma gibi hastalıklar sebep olmaktadır. Sıtma ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklara bağlı ölüm oranı %5’tir. Kanser ve kardiyovasküler hastalıklara sebep olan tütün kullanımı önemli bir risk faktörü olmasına rağmen, Bahreyn’de yaklaşık 5.000 çocuk tütün kullanmaktadır.

Eğitim 6-14 yaş arasındaki çocuklar için zorunludur. 2018 itibariyle ilköğretimi tamamlama oranı %97, ortaöğretimi tamamlama oranı %93’tür. Ülkede genç okuryazar oranı %99’dur. Aynı zamanda Bahreyn, Arap Yarımadası’nda %93.5 ile en yüksek kadın okuryazar oranına sahiptir.

Çocuk işçi sayısına ilişkin istatistikler mevcut değildir. Ancak Bahreyn’in çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için mücadele etmektedir. Özel Sektöre Yönelik İş Kanunu’na göre 14-16 yaş arasındaki çocuklar tehlikeli işlerde, gece mesaisinde ve art arda altı saatten fazla süren bir işte çalışamaz.

2017 tarihli Aile Yasası’nın 20. maddesine göre Bahreyn’de en erken evlilik yaşı 16’dır. Kadın Konseyi ve Çocuk Komitesi, çocuk evliliklerine izin veren bu yasanın değiştirilmesi ve asgarî yaşın 16’dan 18’e çıkarılması için 2019 yılında parlamentoya bir öneri sunmuştur.

El Cezire soruşturmasına göre son on yılda, gözaltına alınan en az 607 çocuk, işkence görmüştür. Bugün Bahreyn cezaevlerinde 150’den fazla tutuklu çocuk bulunmakta; iddialara göre bu çocukların sorgulamaları, ebeveynleri ve avukatları olmaksızın yapılmaktadır. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bu soruşturmaya cevap olarak hapishanelerde çocuk olmadığını ancak 15-18 yaşları arasındaki bazı çocukların özel bir ıslah merkezinde tutulduğunu söylemiş ve bu çocukların terörle ilgili davalardan dolayı hüküm giydiklerini ilave etmiştir.

Ülkedeki yetim sayısına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Batelco Orphan House, Al-Kawther Society for Social Care ve Child Welfare Home ülkedeki yetimhanelerden;  Royal Humanitarian Foundation, Bahrain Red Crescent Society,  Riffa Charity Society da STK’lardan bazılardır.

KAYNAKÇA:

ALJAZEERA. “Ülke Profili: Bahreyn”. http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profili-bahreyn. (08.11.2021).

ALJAZEERA. “Bahrain Authorities Jailed Hundreds of Children: Report”. (27 September 2021). https://www.aljazeera.com/news/2021/9/27/bahraini-authorities-tortured-hundreds-of-children-report. (10.11.2021).

Bahrain Week. “Al Sanabel Orphan Care Society Receives Ramadan Treat from SSP Bahrain”. (06.05.2021). https://www.bahrainthisweek.com/al-sanabel-orphan-care-society-receives-ramadan-treat-from-ssp-bahrain/. (10.11.2021).

Country Meters. “Bahrain Population”. https://countrymeters.info/en/Bahrain. (05.11.2021).

Humanium. “Children of Bahrain”. https://www.humanium.org/en/bahrain/. (05.11.2021).

Knoema. “Bahrain”. https://knoema.com/atlas/Bahrain. (05.11.2021). https://www.refworld.org/docid/48d748d945.html#_ftn269. (10.11.2021).

Refworld. “2005 Findings on the Worst Forms of Child Labor-Bahrain”.

The Borgen Project. “10 Facts About Education in Bahrain”. https://borgenproject.org/education-in-bahrain/. (05.11.2021).

TOUMI, Habib. “Bahrain MP Calls for Rethink on Minimum Marriage Age”. WORLD GULF. (11 January 2016). https://gulfnews.com/world/gulf/bahrain/bahrain-mp-calls-for-rethink-on-minimum-marriage-age-1.1651809. (10.11.2021).

United Nations Human Rights. “Committee on the Rights of the Child considers the report of Bahrain”. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24095&LangID=E. (05.11.2021).

Worldometer. “Bahrain Population”. https://www.worldometers.info/world-population/bahrain-population/. (05.11.2021).