Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
01.05.2021

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilimsel anlamda etkinliği kanıtlanmış kısa süreli, amaç ve eylem odaklı psikoterapi yöntemlerinden biridir.

Bilimsel anlamda etkinliği kanıtlanmış kısa süreli, amaç ve eylem odaklı psikoterapi yöntemlerinden biridir. BDT, insanların davranış ve duyguları üzerinde olumsuz etkisi olan yıkıcı veya rahatsız edici düşünce kalıplarını nasıl tanımlayacaklarını ve değiştireceklerini öğrenmelerine yardımcı olmayı hedefler. Kısaca BDT’nin amacı insanlara, çevrelerindeki olayları kontrol edemeseler bile bunları gerçekçi bir şekilde yorumlama ve bunlarla etkin bir şekilde başa çıkma potansiyeline sahip olduklarını göstermektir.

Benzer Faaliyetler