Brezilya

20.11.2021 | 
Brezilya

Başkent: Brasilia

Yüzölçümü: 8.515.767 km²

Nüfus: 214.644.437

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Demokrasi

Dünyanın en kalabalık altıncı ülkesi olan Brezilya’nın resmî dili Portekizcedir. Nüfusun %87’si Hristiyan, geri kalanı ateist ve diğer inançlara sahip olan insanlardır. Halkın %48’i Beyaz, geri kalanı Melez ve siyahîdir.

Ülkede 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 44.019.350, 15-24 yaş arası genç nüfusu 33.370.050’dire. Halkın yaklaşık 1/4’ü yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Eğitim sistemine ulaşımın kısıtlı olduğu ülkede, genç okuryazarlık oranı %98’dir. Fakat ülkede 13.000.000 insan hâlâ okuma yazma bilmemektedir. UNESCO’ya göre Brezilya eğitimi, özellikle devlet okulları yetersiz ve kalitesizdir. 2017 yılına göre ilköğretime kayıt oranı %97, ortaöğretime kayıt oranı %90’dır.

Toplumun en düşük gelirli %10’luk kesiminin toplam gelirden %0.8 pay aldığı ülkede yardım faaliyetleri istenilen düzeyde değildir. Ülkede en fazla yoksulluk çeken gruplar arasında Venezuela’dan göç edenler ve yerliler bulunmaktadır. Çocuk işçiliği, çocuk evliliği, çocuğa karşı şiddet, çocukların her türlü istismarı ve yerli çocuklara karşı uygulanan ayrımcılık, ülkenin temel problemleri arasındadır.

Çocuk işçi olarak çalıştırılanların sayısı 480.000’in üzerindedir. Tarımsal alanlarda, özellikle şeker kamışı tarlalarında ve kömür madenlerinde çocuklar çalıştırılmaya devam etmektedir. 15 yaşındaki erkek çocuklar Brezilya tarlalarında ve sahilde çok sayıda çocuk, balıkçı olarak istihdam edilmekte; kız çocukları da genellikle ev işlerinde çalıştırılmaktadır. Brezilya’da ev işçisi olarak çalışan 400.000’den fazla çocuğun olduğu tahmin edilmektedir. Çocuklar genellikle sokakta yaşamakta ve bunun sonucunda her gün şiddetle karşı karşıya kalmaktadır.

Çocuk yaşta evlilikler %36 gibi yüksek bir orana sahiptir. Yoksulluk, temiz suya erişim ve temel gıdaya ulaşım ise neredeyse bütün sorunların temelini oluşturmaktadır. 2021 yılına göre Brezilya’da yenidoğan her 1.000 bebekten 11’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 13’ü ve her 100.000 anneden 60’ı hayatını kaybetmektedir. Kadın başına düşen çocuk sayısı 1.73’tür. Sağlık hizmetlerinin bölge ülkelerine göre iyi bir seviyede yer alması çocuk ölümlerini azaltan önemli bir etmendir. Ülkede her 1.000 kişiye 2.1 yatak düşmektedir.

AIDS hastalığında dünyada 57. sırada yer alan ülke oldukça yüksek bir orana sahiptir. HIV/AIDS’le yaşayan yetişkin sayısı 850.000’dir. Yılda 13.000’den fazla kişi cinsel hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Ülkede yaklaşık 3.700.000 yetim çocuk bulunmaktadır. Brezilya, dünyada en fazla yetim sayısına sahip ülkelerden biridir. Yetimlerin refahı için kamunun birçok girişimi olmasına rağmen, henüz yeterli seviyede değildir. Yetim çocukların travmaları, dışlanmaları, endişeleri yanı sıra çalışmak zorunda olmaları da onların sırtında önemli bir yüktür.

Ülkede yetimhane olan yerler Marilia, Taboao da Serra, Camacari, Itaborai, Santa Luzia, Imperatriz, Varzea Grande, Sumare, Juazeiro ve Mossoro’dur. Ayrıca ülkedeki bazı yetimhaneler Davis Lar Children’s Home, Children’s Home and Sara Burton Davis, Davis Lar Children’s Home Eusebio, Casas Lares Rebecca Jenkis, Home of Maria Dolores, Lar de Gatos e Cachorros para adoção ve Association Children’s House of Santos’dur.

KAYNAKÇA:

Knoema. “Brazil”. https://knoema.com/atlas/Brazil/topics/Health/Risk-factors/Adults-living-with-HIV. (18.11.2021).

“Orphanages Directory. “Archive for the Brazil Category”. https://www.orphanagedirectory.org/category/brazil. (18.11.2021).

UNICEF. “Brazil”. https://data.unicef.org/country/bra/. (18.11.2021).

UNESCO. “Brazil”. https://en.unesco.org/countries/brazil. (18.11.2021).

Worldometer. “Brazil Population”. https://www.worldometers.info/world-population/brazil-population/. (12.11.2021).

 

Son Eklenenler