Kurumsal

Dünyada Yetimlerimiz

Yetim Sponsorluk Çalışması Kapsamında Desteklenen Yetimlerin Ülke ve Bölgelere Göre Dağılımı
No Ülkeler Desteklenen Yetim Sayısı
1 Doğu Türkistan 19
2 Filistin 687
3 Suriye 672
4 Somali 2
5 Türkiye  339
  Toplam  1719

 

*Verilerimiz her hafta Cuma günü güncellenmektedir.