20.11.2021 | 
Fransa

Başkent: Paris

Yüzölçümü: 643.427 km²

Nüfus: 65.469.310

Yönetim Biçimi: Yarı Başkanlık Tipi Demokrasi

Fransa tarihsel olarak Batı dünyasının en önemli ülkelerindendir. Bugün itibariyle dünyanın en büyük yedinci ekonomisi durumda olan ülke, dünyanın her köşesindeki eski sömürgeleriyle oldukça kanlı ve soykırımlarla dolu uluslararası kötü bir üne sahiptir. Ülke nüfusunun yaklaşık %77’si Fransızlardan oluşmaktadır. Geri kalan kısım ise Afrikalılar, Arap-Berberiler, Basklar, Brötonlar, Korsikalılar, Katalanlar, Alzaslılar, Almanlar, İspanyollar, Slavlar, Uzakdoğulular, Türkler gibi pek çok farklı etnik kökeni içine almaktadır. Nüfusun %55’i Hristiyan, %35’i hiçbir dine bağlı olmayan, %8’i Müslüman ve %2’si diğer inanışlara mensup bireylerden oluşmaktadır.

15 yaşın altındaki çocukların nüfusu 11.500.000’dir. 2019 yılı verilerine göre bebek ölüm oranı her 1.000 canlı doğumda 3.7 iken, beş yaş altı çocuklarda ölüm oranı 4.4 olarak kayıtlara geçmiştir. 2017 verilerine bakıldığında anne ölüm oranının her 100.000 canlı doğumda sekiz olduğu görülebilir. Fransa’nın 2021’deki doğurganlık oranı kadın başına 1.85’tir. Bebek ölüm sebeplerine bakıldığında çok küçük oranlarla konjenital anomali, yaralanmalar, yenidoğan sepsisi, bulaşıcı hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları ve ishal sebep olarak gösterilebilir.

2015 UNICEF raporuna göre her yıl 140.000 çocuk okulu bırakmakta; ayrıcalıklı olmayan ailelerden gelen çocukların üniversiteye girme şansı daha az olmaktadır. Fransa’da yoksul ailelerde doğan çocukların ortalama bir gelire ulaşmasının altı kuşak sürdüğü tahmin edilmektedir. Yine 2017 yılına göre ilköğretime kayıt olan öğrencilerin oranı %99, ortaöğretime kayıt olan öğrenci oranı %94’tür. 2020 yılına göre 15-24 yaş arası okuryazarlık oranı %91’dir.

Fransa’da yaklaşık 30.000 evsiz çocuk, gecekondularda yaşayan yasal statüsü olmayan 9.000 kadar yabancı bulunmaktadır. Muhtaç durumdaki 67.000’den fazla fakir insana yardım eden hayır kurumu Secours Catholique, yardım ettikleri ailelerin %40’ından fazlasının göçmen olduğunu ve bunların sadece yarısından azının Fransa’da yasal statüye sahip olduğunu iddia etmektedir. Nitekim Fransa, 20. yüzyılın başlarında, siyasî mülteciler dâhil olmak üzere göçmenlere en açık Avrupa ülkesidir.

Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri bakımından Fransa, çocuk yoksulluğu sorununa rağmen çocuk ölüm oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biridir. Aslında, Fransa’daki %4 çocuk ölüm oranı Almanya, İspanya ve İtalya’dakiyle aynıdır. Kanada’daki %6’lık ve ABD’deki %8’lik oranlardan düşüktür.

Fransa’da yaklaşık 100.000 çocuğun aileler tarafından uygulanan fiziksel şiddet tehlikesi altında olduğu tahmin ediliyor. Her yıl yaklaşık 3.000 yalnız çocuğun daha iyi koşullar umuduyla Fransa’ya geldiği düşünülüyor. Ancak oturma izni olmadığı için eğitim hizmetinden yararlanamayan çocuklar, insan ticareti ve fiziksel istismar gibi tehlikelere açık hale gelmektedirler.

Fransa’da yenidoğan çocukların isimsiz olarak evlatlık verilmesi mümkündür. Çocukların kökenlerini bilme haklarını ellerinden alan bu durum, itirazlara rağmen varlığını korumaktadır. 2015 yılı verilerine göre Fransa’da 18 yaşın altında yaklaşık 250.000, 25 yaşın altında ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetmiş yaklaşık 610.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Misyonerlik faaliyetleri bağlamında bakıldığında ise özellikle SOS Children’s Villages, Fransa’da aktif şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

KAYNAKÇA:

Ace Mind. “UNICEF: inequalities between children are increasing in France”. https://acemind.net/unicef-inequalities-between-children-are-increasing-in-france. (13.11.2021).

Cairn Info International Edition. “An ongoing decline in early orphanhood in France”. https://www.cairn-int.info/article-E_POPSOC_580_0001--an-ongoing-decline-in-early-orphanhood.htm. (13.11.2021).

Humanium. “Children of France”. https://www.humanium.org/en/europe-caucasus-france/. (13.11.2021).

Knoema. “France”. https://knoema.com/atlas/France. (13.11.2021).

Macrotrends. “France Fertility Rate 1950-2021”. https://www.macrotrends.net/countries/FRA/france/fertility-rate. (13.11.2021).

SOS Children’s Villages. “SOS Children’s Villages in France”. https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/europe/france. (13.11.2021).

Statista. “Distribution of the population in France as of January 1, 2021, by age group”. https://www.statista.com/statistics/464032/distribution-population-age-group-france/. (13.11.2021).

The Borgen Project. “Top 6 Facts About Child Poverty in France”. https://borgenproject.org/6-facts-about-child-poverty-in-france/. (13.11.2021).

World Population Review. “France Population 2021”. https://worldpopulationreview.com/countries/france-population. (13.11.2021).

Worldometers. “France Population”. https://www.worldometers.info/world-population/france-population/. (13.11.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021