20.11.2021 | 
Gine

Başkent: Conakry

Yüzölçümü: 245.857 km²

Nüfus: 13.615.705

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Gine-Bissau’dan ayırt edilmesi için “Gine Conakry” olarak da bilinen Gine Cumhuriyeti, Afrika’nın en zengin yeraltı kaynaklarından birine sahip olmasına rağmen Batı Afrika’nın en fakir ülkesidir. Nüfusun yaklaşık %55’i yoksulluk sınırının altındadır. Komşu ülkelerde yaşanan çatışmalar ve iç savaşlar nedeniyle 500.000 göç almıştır. Bu göçler, ülkedeki etnik çeşitliliği arttırmakla birlikte ekonomik problemleri beraberinde getirmiştir. Fulani, Malinke, Susu, Kpelle, Kisi ve Toma, ülkede yaşayan başlıca etnik gruplardır. Nüfusun %87’sini oluşturan Müslümanlar, ülke içerisinde çoğunluk durumundadır. Bunu nüfusun yaklaşık %8’ini oluşturan Hristiyanlar ve diğer inançlar takip eder.

2020 verilerine göre ülkede 0-14 yaş arasındaki çocukların nüfusa oranı %43’tür. Yenidoğan her 1.000 bebekten 64’ü, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 98’i ve her 100.000 anneden 576’sı hayatını kaybetmektedir. Bebek ölümlerinin başlıca sebebi steril olamayan uygulamaların yanı sıra yenidoğan sepsisi ve solunum yolu enfeksiyonları; beş yaş altı ölümlerin başlıca sebebi ise sıtma, konjenital anomali, ishal, kızamık ve HIV/AIDS gibi hastalıklardır. Çocukların yaklaşık 1/60’ı herhangi bir sağlık kuruluşuna götürülmeden hayatını kaybetmektedir. Gine’de anne başına düşen çocuk sayısı 5.25’tir.

Devlet okullarındaki öğretmen eksikliği, altyapı sorunu, eğitim kaynaklarının yetersizliği ve özel okulların daha iyi şartlarda olması, eğitim hayatının önündeki en önemli engellerdir. Eğitim, 7-13 yaşları arasındaki çocuklara zorunlu ve ücretsizdir. Eğitim dili Fransızca ve yerel dillerdir. İlköğretime kayıt olan öğrencilerin oranı %78, ilköğretimi tamamlama oranı ise %61.8’dir. Ortaokula geçişte bu oranın düşmesinin sebebi, birçok çocuğun ailesine destek için tarımda veya başka işlerde çalışmak zorunda olmasıdır.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 16’dır. Fakat çocukların tehlikeli işlerde çalıştırılması, her türlü istismar edilmesi, yasadışı faaliyetlerde kullanılması, silahlı gruplar tarafından askere alınması, herhangi bir işte zorla çalıştırılması ve çocuk ticareti yapılması kanunen yasaktır ve cezaya tabidir. Ne var ki 2013 verilerine göre ülkede 5-17 yaş arasındaki çocukların %24’ü çocuk işçidir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün 2012 verilerine göre Gine, %63’lük bir oranla çocuk evliliklerinin en fazla olduğu ülkelerden biridir.

Ülkede 18 yaş altında yaklaşık 5.600.000 çocuk bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 670.000’i yetimdir. Bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede yeterli doktor, hemşire ve sağlık şartlarının bulunmayışı, yetimlik sebeplerinin başında gelir. Örneğin 2014 yılında Gine’de patlak veren ebola virüsü nedeniyle yaklaşık 2.500’den fazla insan hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 6.000 çocuk bu sebeple yetim kalmıştır.

Ebeveynlerini kaybetmiş, kendilerine bakacak herhangi bir yakını olmayan, sokaklarda yaşamak zorunda kalan, çöplüklerde veya halk pazarlarında yiyecek arayan, terk edilen ve çeşitli nedenlerle travmalar geçiren çocukları korumak için yetimhaneler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Labe, Kissidougou, Kamsar, Coyah, Guekhedou, Kankan, Kindia, Nzerekore, Konakri ve Camayenne’dedir. Conakry’de bulunan Hakuna Matata Yetimhanesi’nde 3-17 yaş arası toplam 50 çocuk; Le Bon Samaritain Yetimhanesi’nde ise 1-20 yaş arası yaklaşık 60 çocuk kalmaktadır.

KAYNAKÇA:

ELDIS. “Mortality Study in Guinea: Investigating the Causes of Death in Children Under 5”. https://www.eldis.org/document/A17807. (19.10.2021).

For Al Aytaam. “Guinea-Discover our Projects in Conakry and Labe.” https://foralaytaam.org/actions/guinea-2/. (19.10.2021).

Knoema. “Guinea-Population Ages 0-14 as a Share of Total Population”. https://knoema.com/atlas/Guinea/Population-aged-0-14-years. (19.10.2021).

Orphanage Directory. “Archive for the Guinea Category”. https://www.orphanagedirectory.org/category/guinea. (19.10.2021).

Refworld. “Guinea: Children Exploited, Abandoned, Sold into Slavery”. https://www.refworld.org/docid/47b46143c.html. (19.10.2021).

The World Bank. “Guinea” https://data.worldbank.org/country/guinea. (19.10.2021).

UNICEF. For Every Child. “Guinea-Key Demographic Indicators”. https://data.unicef.org/country/gin/. (19.10.2021).

 

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021