Güney Afrika Cumhuriyeti

20.11.2021 | 
Güney Afrika Cumhuriyeti

Başkent: Pretoria

Yüzölçümü: 1.219.090 km²

Nüfus: 60.268.785

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

Güney Afrika Cumhuriyeti 1931 yılında, kolonisi olduğu İngiltere’den bağımsızlığını kazanmıştır. Ancak bu gerçek bir bağımsızlıktan ziyade ülkedeki beyaz sınıfın bağımsızlığıdır. 1931’den sonra ülke 1994 yılına kadar beyaz iktidarın yönetiminde kalmıştır. 1948 yılında kurulan ırkçı apartheid sistemine karşı siyasî hareketler öncülüğünde verilen mücadele sonucu 1994 yılında rejim değişikliğine gidilerek demokrasiye geçiş sağlanmıştır.

Nüfusun %79’u Afrikalı, %9.6’sı Avrupalı, %8.9’u Melez, %2.5’i Asyalıdır. Afrika kıtasının ikinci ve dünyanın 31. büyük ekonomisi olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin millî gelir düzeyi 312 milyar dolardır. Ülkede kişi başına düşen gelir dağılımı arasında büyük bir uçurum ve eşitsizlik vardır. Apartheid döneminden kalan ırkçı miras nedeniyle ülke çapında bölgesel farklılıkların yanında bir de ırksal farklılıklar devam etmektedir. Servet birikimi adaletsiz gerçekleşirken nüfusun %10’u ekonomik servetin %95’ine sahiptir. Ülke nüfusunun %80’i Hristiyan, %15’i Agnostik ve kalanı diğer inançlara sahiptir.

Ülkede 0-14 yaş arası çocukların nüfusu 14.081.570, 15-24 yaş arası gençlerin nüfusu 9.837.300’dür. Buna göre genç nüfus, ülke nüfusunun neredeyse 1/3’ünü oluşturmaktadır. 2015 Yaşam Koşulları Anketi raporuna göre bu gençlerin %33.4’ü yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

2021 yılına göre ülkede yenidoğan her 1.000 bebekten 25’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 32’si ve her 100.000 anneden 119’u hayatunı kaybetmektedir. Çocuk ölümleri oldukça yüksek bir seyirdedir. Apartheidden sonra Mandela hükûmeti çocuklara yeterli desteği sağlamak için gayret etmiştir.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni Haziran 1995’te onaylamıştır. Bir yıl sonra, Hükûmet Anayasa’nın Haklar Bildirgesi’ne göre her çocuğun temel beslenme, barınma ve sağlık hizmetlerine erişim hakkı vardır ve sosyal hizmetlerin yanı sıra kötü muamele, ihmal, suiistimal veya korunma hakkı bulunmaktadır. Bu vaatlere rağmen, ülkede çocuklar eşitliğin olmadığı bir ortamda doğmaya devam etmektedir. Bazıları yoksulluktan, bazıları kötü sağlık koşullarından, bazıları ise eğitime erişimin azalmasından etkilenmektedir.

Beş yaş altı çocukların yarısından fazlasının yeterli gelişim gösteremediği Güney Afrika Cumhuriyeti’nde beslenme önemli bir konudur. Neredeyse her 10 çocuktan üçü yetersiz beslenmektedir. Bu da çocuklarda geri dönüşü olmayan fiziksel ve bilişsel hasarlar bırakmaktadır.

Son verilere göre Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 3.270.000 yetim bulunmaktadır. Bu tespit biyolojik annesi, babası veya her iki ebeveyni olmayan çocukları içermektedir ve ülkedeki bütün çocukların %14’ü anlamına gelir. Ülkede bulunan yetimhanelerden bazıları Agathos Ministries Orphanage, Malaika Orphanage Center, New Jerusalem Children’s Home, Amazing Grace Children’s Home, Oasis Haven of Love Foundation ve Al Noor Orphanage Centre’dır.

Yetimlerin bakımında en büyük yükü en yoksul aileler taşımaktadır. Yetim ve öksüzlerin %48’i en yoksul ailelerde bulunmaktadır. Bütün yaş gruplarında, yetimliğin ana biçimi, altı yaşın altındaki çocuklarda %4’ten, 12-17 yaş arası çocuklarda %15’e yükselen baba yetimliğidir. Altı yaş altı çocukların %1’inden azı öksüz iken, 12-17 yaş arası çocuklarda öksüzlük oranı %5’e çıkmaktadır.

KAYNAKÇA:

Christian “Alliance for Orphans”. https://cafo.org/members/?country=south-africa. (24.10.2021).

Children Count. “Demography-Orphaning”. http://childrencount.uct.ac.za/indicator.php?domain=1&indicator=4. (24.10.2021).

HOPE. “Child Protection Statistics”. Becomingamom. http://becomingamom.co.za/statistics/. (24.10.2021).

Katharine Hall. “Demography of South Africa’s children”. (2018). South African Child Gauge. http://www.ci.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/367/Child_Gauge/South_African_Child_Gauge_2019/CC/CC2019%20-%20Demography%20of%20South%20Africa%E2%80%99s%20children.pdf. (24.10.2021).

Rehoboth Children’s Village. https://missionfinder.org/organizations/rehoboth/. (24.10.2021).

South Africa’s Education statistics. (2021, 10 23). “SOUTH AFRICAN MARKET INSIGHTS”. https://www.southafricanmi.com/education-statistics.html. (24.10.2021).

UNICEF. “The State of the World’s Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children’s mental health”. https://www.unicef.org/media/108161/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf. (24.10.2021).

Worldbank. “Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births)-South Africa”. DSÖ, UNICEF, UNFPA, Dünya Bankası Grubu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü. https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=ZA. (24.10.2021).

World Population Review. “South Africa Population 2021” https://worldpopulationreview.com/countries/south-africa-population. (24.10.2021).