Lübnan

20.11.2021 | 
Lübnan

Başkent: Beyrut

Yüzölçümü: 10.452 km²

Nüfus: 6.784.789

Yönetim Biçimi: Parlamenter Demokratik Cumhuriyet

Lübnan, Ortadoğu’daki çalkantılar ve siyasî iktidarsızlıklar sebebiyle çok uzun yıllardan beri göç alan bir ülkedir. Dolayısıyla dinî ve etnik bakımdan oldukça karışık bir yapıya sahiptir. Bunların başlıcaları Sünnî Müslümanlar, Şiî Müslümanlar, Katolik Mârûnîler, Dürzîler, Ortodoks Rumlar ve Katolik Ermenilerdir. Ülkede Arapça, Fransızca, İngilizce ve Ermenice konuşulur. 1948’de İsrail’in kendini bir devlet olarak ilan etmesi ve 1967’deki Arap-İsrail Savaşı’nda yerinden edilen Filistinlilerin Lübnan’a göç etmesi, ülkedeki etnik gerginliği daha da arttırmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kardiyovasküler hastalıklar, Lübnan’daki ölümlerin %47’sine neden olmakta; bunu hipertansiyon ve felç takip etmektedir. Bulaşıcı hastalıklar 1990 sonrasında kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde bulaşıcı hastalıklara bağlı ölüm oranı %5.6, bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölüm oranı %88.6’dır. Anne çocuk ölümlerine bakılacak olursa, yenidoğan her 1.000 bebekten 7.2’sinin, beş yaş altındaki her 1.000 çocuktan 5.6’sının ve her 100.000 anneden 29’unun hayatını kaybettiği görülür. 2011’den bu yana Suriyeli mültecilerin Lübnan’a sığınması sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sınırlı hale getirmiştir.

Lübnan’da 0-14 yaş arası çocukların nüfusu yaklaşık 1.711.050’dir. Gençlerin okuryazar oranı %99.1’dir. Lübnan’ın eğitimli bir nüfusu ve kültürel bir atmosferinin olması, ülkeyi cazibe merkezi haline getirmektedir. Ayrıca Lübnan ve Filistin, Arap dünyası içerisinde en yüksek okuma yazma oranına sahip ülkelerdendir. 2018 yılı verilerine göre ülkede 1.260 devlet okulu bulunmakta ve bu okullarda 314.726 öğrenci eğitim görmektedir. 2020’de Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama, beraberinde ekonomik problemleri getirmiş ve kriz sebebiyle 13 özel okul kapanmıştır. 2011’den beri Lübnan’a sığınan mültecilerden yaklaşık 500.000’i çocuktur. Bunların içerisinde eğitime devam edemeyen 100.000 mülteci çocuk, her türlü istismara açık durumdadır.

2019 yılında yapılan bir araştırmada sokaklarda 500.000 çocuk işçinin olduğu belirlenmiştir. Bunların birçoğu Suriyeli mülteci çocuklar olmakla birlikte, 34.000’i Lübnanlı çocuklardır. Uluslararası yasalara göre 18 yaşın altındaki çocukların çalışması yasaktır. Ancak birçok ülkede olduğu gibi Lübnan’da da bu durum ihlal edilmektedir.

Ülkede yaklaşık 31.000 yetim çocuk bulunmaktadır. Ayrıca yetim çocuklara destek olan hayır kurumlarından birkaçı Al-Sadr Foundation, Caritas Lebanon, SESOBEL, Al-Amal for Disabled, Beit Al-Yateem, Chronic Care Center, Al-Mabarrat Assocation, Bassma-Association Caritative Libanaise, Al-Makassed Assocation, Al-Shahid Assocation, Dar Al-Aytam, Al-Emdad Islamic Charitable Commitee, Lebanese ve Friends of the Disabled’dir.

Ülkede 26 Ermeni yardım kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar yetimhane, dernek ve tatil evi çalışmaları adı altında misyonerlik faaliyetlerine devam etmektedir. Lübnan’da iki çocuk evi, bir okulu ve bir bakım merkezi olan Kids Alive, her yıl 150 kadar çocuğa yardım ulaştırmaktadır. Cedar Home, yetim ve dezavantajlı çocuklara bakan bir Hıristiyan topluluğudur. İç savaş nedeniyle sürekli yer değiştiren bu kurum, 2001 itibariyle Nabeih’e yerleşmiştir. Islamic Relief Worldwide, Lübnan’da yaklaşık 1.500 yetime destek olmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Lübnan’da desteklediği yetim sayısı ise 1.192’dir.

KAYNAKÇA:

Cambridge University Press. “The Burden of Communicable Diseases in Lebanon: Trend in the Past Decade”. https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/burden-of-communicable-diseases-in-lebanon-trends-in-the-past-decade/8A9E4A36B0287BB69C7E5B7C8D6E6A49. (05.11.2021).

CEDAR HOME. “Cedar Home for Girls”. https://www.cedarhomelb.org/. (05.11.2021).

Çelik, Mehmet (2017). “Tarihsel, Kültürel ve Politik Eksende Lübnan Ermeni Diasporası”. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

HAD. Humanitarian Academy for Devolopment. “Working with Orphans: A Field Research Trip to Lebanon”. https://had-int.org/blog/orphans-in-lebanon/. (05.11.2021).

Kidsalive International. “Lebanon”. https://www.kidsalive.org/where-we-work/country-62/. (05.11.2021).

Knoema. “Lebanon”. https://knoema.com/atlas/Lebanon. (05.11.2021).

Şarkul Avsat. “Lübnanlılar Devlet Okullarına Güvenmiyor”. https://turkish.aawsat.com/home/article/1472556/l%C3%BCbnanl%C4%B1lar-devlet-okullar%C4%B1na-g%C3%BCvenmiyor. (05.11.2021).

Şarkul Avsat. “Lübnan’da Çocuk İşçi Sorunu”. https://turkish.aawsat.com/home/article/1946871/l%C3%BCbnanda-%C3%A7ocuk-i%C5%9F%C3%A7i-sorunu. (05.11.2021).

Tyros.Leb.Net. “Lebanon Orphanages & Related”. http://tyros.leb.net/links/orphanages.html. (05.11.2021).

U.S. Department of Labor. “Child Labor and Forced Labor Reports”. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/lebanon. (05.11.2021).

Vatan. “Lübnan’da 100 Bin Suriyeli Çocuk Okulsuz ve İstismara Açık”. http://www.gazetevatan.com/lubnan-da-100-bin-suriyeli-cocuk-okulsuz-ve-istismara-acik-1052159-dunya/. (05.11.2021).

World Health Organization. “Health Action in Crises”. https://www.who.int/hac/crises/Lebanon_Aug06.pdf. (05.11.2021).

Worldometer. “Lebanon Population”. https://www.worldometers.info/world-population/lebanon-population/.  (05.11.2021).