Moritanya

20.11.2021 | 
Moritanya

Başkent: Nuakşot

Yüzölçümü: 1.030.000 km²

Nüfus: 4.815.063

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Batı Afrika’da Fransa’nın bir eyaleti iken 1960 yılında bağımsızlığını kazanmış, resmî dili Arapça ve nüfusunun %99’u Müslüman olan bir ülkedir. Sayıları çok az olan Hristiyanlar ve Yahudiler, nüfusun %1’lik kesimini oluşturmaktadır. Nüfusun %30’undan fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 1970-1980 yılları arasında yaşanan kuraklıkların bu yoksullukta payı büyüktür.

0-14 yaş arasındaki nüfus yaklaşık 1.845.200, 15-24 arası nüfus ise yaklaşık 886.290’dır. Moritanya’da anne başına yaklaşık beş çocuk düşmekte, fakat doğumların %56’sı resmî olarak kayıt altına alınmamaktadır. Yeterli sağlık imkânlarından yararlanamayan anne ve çocukların ölüm oranları oldukça yüksektir. Ülkede her 1.000 bebekten 50’si, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 73’ü, her 100.000 anneden 766’sı hayatını kaybetmektedir. Beş yaşın altındaki çocuklarda ölüm sebepleri genellikle konjenital anomali, yenidoğan sepsisi, solunum yolu enfeksiyonu, ishal, HIV/AIDS’tir. 2020 verilerine göre 14 yaş altı her 1.000 çocuktan 650’si HIV ile yaşamaktadır.

Moritanya en düşük okuryazarlık oranına sahip ülkelerden biridir. İlkokulu tamamlama oranı %50, ilkokulu bırakma oranı %35’tir. 15-24 yaşları arasındaki gençlerin okuryazarlık oranı %62’dir. Ailelerin bir kısmı çocuklarını okula göndermek yerine, onları çalıştırmayı tercih ettiğinden, kimi çocukların eğitimi yarıda kalmaktadır.

Moritanya’da asgarî çalışma yaşı 16; tehlikeli işler için asgarî çalışma yaşı 18’dir. Buna rağmen neredeyse her altı çocuktan biri çalışmaya zorlanmakta; erkek çocuklar genellikle tarım, hayvancılık, inşaat, marangozluk, araba tamiri, hatta dilencilik; kız çocukları ise ev hizmetçiliği gibi alanlarda çalışmaktadır. Ülkede 5-14 yaş arası çalışan çocukların oranı %19’dur. Hem okula gidip hem de çalışmak zorunda olan 7-14 yaş arasındaki çocukların oranı ise %15.8’dir.

1981’de köleliği resmen kaldıran Moritanya, çocukları zorla çalıştırmayı ve zorla evlendirmeyi yasaklamıştır. Fakat ülkede “modern köle” olarak nitelenen 90.000 savunmasız insan olduğu tahmin edilmekte ve kız çocuklarının yaklaşık 1/3’ünün 18 yaşından önce evlendirildiği bilinmektedir. Ayrıca bir şekilde fiziksel veya psikolojik şiddete uğramış 1-14 yaş arasındaki çocukların oranı % 80’dir.

Ülke coğrafi durumu hasebiyle göç almaya uygun bir konumdadır. Dolayısıyla Moritanya’da 182.000 göçmen bulunmakta, bunun 72.000’ini 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır.

Moritanya’da 110.000 yetim çocuk vardır. Barkewol, Chinguetti, Tidjikja, Nema, Atar, Zouerat, Rosso, Kaedi ve Nouadhibou’da yetimhaneler bulunmaktadır. Aynı zamanda ABD Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı “The Bureau of Consular Affairs”, çocuk edindirme sürecinde aktif bir rol oynamakta; World Vision gibi kuruluşlar sağlık, eğitim gibi alanlarda ailelere ve çocuklara yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Ülkede bulunan yetimhaneler bazıları Orphans Care Center,  Al Aman Fund For the Future of Orphans, Nile Orphan Care,  Al-Kawther Society for Social Care ve Ijamido Children’s Home’dur. Çocuklar ve yetimler için çalışan STK’lardan bazıları da şunlardır: Hope And Homes For Children, Serving Orphans Worldwide, Orphan’s Hope, Save An Orphan, Mother Teresa Foundation ve Lifesong For Orphans.

KAYNAKÇA:

Ecoi.net. “World Report 2021- Mauritania”. https://www.ecoi.net/en/document/2043672.html. (20.10.2021).

Humanium. “Children’s of Mauritania”. https://www.humanium.org/en/mauritania/. (20.10.2021).

IOM UN MIGRATION. “IOM in Mauritania”. https://www.iom.int/countries/mauritania. (20.10.2021).

Knoema. “Mauritania”. https://knoema.com/atlas/Mauritania. (20.10.2021).

Orphanage. List of Orphanages. “Archive for the Mauritania Category”. https://www.orphanagedirectory.org/category/mauritania. (20.10.2021).

UNICEF. “Mauritania. Key Demographic Indicators”. https://data.unicef.org/country/mrt/. (20.10.2021).

UNESCO. “Mauritania. Access and Completion”. https://www.education-inequalities.org/countries/mauritania#?dimension=all&group=all&year=latest. (20.10.2021).

U.S. Embassy in Mauritania. “Adoption”. https://mr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/child-family-matters/adoption/. (20.10.2021).

World Vision. “Working with Children in Mauritania”. https://www.worldvision.ca/our-work/mauritania. (20.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021