Orta Afrika Cumhuriyeti

20.11.2021 | 
Orta Afrika Cumhuriyeti

Başkent: Bangui

Yüzölçümü: 622.984 km²

Nüfus: 4.941.370

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

Ekvator’un kuzeyinde yer alır ve düşük bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. Resmî dili Fransızcadır. Ülkede Baya, Banda, Sara ve Yakoma gibi seksenden fazla etnik grup bulunmakta ve bu gruplar kendi yerel dillerini konuşmaktadır. Nüfusun %50’si Hristiyan, %25’i Müslüman ve %25’i animisttir.

Orta Afrika Cumhuriyeti, kıtanın en fakir ülkelerinden biridir. 2018 verilerine göre nüfusun %71’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 2012’den sonra ülkede yaşanan iç savaşta ve çatışmalarda 1.200.000’i çocuk olmak üzere 2.600.000 insan hayatını kaybetmiştir. Kimi Afrika ülkelerinde olduğu gibi burada da nüfusun büyük bir çoğunluğunu çocuklar oluşturmakta, ülkede yaklaşık 2.026.119 çocuk bulunmaktadır. Anne başına düşen çocuk sayısı 4.8’dir.

Anneden çocuğa bulaşan HIV/AIDS virüsü çocuk ölümlerinde önemli bir etkendir. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yenidoğan her 1.000 bebekten 71’i, beş yaşın altındaki her 1.000 çocuktan 106’sı ve her 100.000 anneden 829’u hayatını kaybetmektedir. Çocukların %38’i beslenme yetersizliği yaşamakta ve %66’sından daha azı temiz suya erişebilmektedir.

Çatışmalar yüzünden yaklaşık 500.000 kişi ülkesini terk etmek zorunda kalmış, 600.000’den fazla kişi de ülke içinde farklı bölgelere ve kırsal alanlara göç etmiştir. Kırsal alanlarda temiz içme suyu bulma sıkıntısı olduğu için kolera gibi kirli su hastalıklarının yayılması kaçınılmaz duruma gelmiştir. Aileleriyle birlikte saldırılardan kaçmak zorunda kalan yaklaşık 400.000 çocuk yerinden edilmiş, büyük bir çoğunluğu da sakat kalmıştır.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 6-15 yaş arasındaki çocuklar için eğitim zorunludur. Fakat ülkede yaşanan karmaşa nedeniyle birçok okul kapatılmıştır. Bugün itibariyle her 10 çocuktan beşi okuma yazma bilmemektedir. Kız çocuklarının %41’i, erkek çocukların %62’si okula gitmekte ve bunların ancak %22’si ilkokul eğitimini tamamlayabilmektedir. Sonuç itibariyle ülkedeki her 10 çocuktan yedisi, eğitim hayatını tamamlayamadan okulu bırakmaktadır.

Çocuklar, içinde yaşadıkları zor şartlar nedeniyle sahip oldukları hakları elde edememekte; birçoğu “çocuk asker” veya “çocuk işçi” olarak kullanılmaktadır. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde asgarî çalışma yaşı 14’tür. Tarım işleri, kuyu kazma, ağır yük taşıma, ev işleri, balıkçılık, madencilik ve taş taşıma gibi alanlarda çalışan çocukların nüfusa oranı %31’dir. 5-14 yaş arasında çalışan çocukların oranı %31, 7-14 yaş arasında hem çalışıp hem eğitime devam eden çocukların oranı %40.9’dur. Kız çocukları için de durum pek farklı değildir. Ülkede yaklaşık 800.000’den fazla kız çocuğu erken yaşta evlendirilmiş; bir kısmı da farklı şekillerde istismar edilmiştir.

Ülkedeki sivil çatışmalar yüzünden birçok çocuk ebeveynini kaybetmiştir. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaklaşık 370.000 yetim bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 72.000’i AIDS yüzünden yetim kalmıştır.

Silahlı gruplara katılan çocukları korumak maksadıyla devlet tarafından yetimhaneler açılmıştır. Ayrıca ülkede misyonerlik faaliyetleri yapan kurumlar bulunmaktadır. Bunlardan biri 460’dan fazla çocuğun bakımını üstelenen Jonathan’s House for Orphans Central African Republic’dir. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 1.300.000’den fazla çocuğun acil insanî yardıma ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçektir.

KAYNAKÇA:

2018 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Central African Republic. “Central African Republic”. https://www.ecoi.net/en/file/local/2017717/Central+African+Republic.pdf. (15.10.2021).

Child Sponsorship. “Central African Republic Orphans”. http://www.child-sponsorship.com/central_african_republic_orphans.html. (15.10.2021).

Jonathan’s House. “Jonathan’s House for Orphans Central African Republic. https://www.jonathanshouse.org/. (15.10.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “SOS Children’s Villages in the Central African Republic”. https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/africa/central-african-republic. (15.10.2021).

The Borgen Project. “Top 10 Facts About Living Conditions in the Central Africian Republic”. https://borgenproject.org/top-10-facts-about-living-conditions-in-the-central-african-republic/. (15.10.2021).

UNICEF. “Child Marriage in West and Central Africa”. https://www.unicef.org/wca/media/2596/file. (15.10.2021).

World Vision. “Central African Republic Conflict: Fast Facts and How to Help”. https://www.worldvision.ca/stories/disaster-relief/central-african-republic-conflict-fast-facts. (15.10.2021).

Worldometer. “Central African Republic Demographics”. https://www.worldometers.info/demographics/central-african-republic-demographics/#u5-infa-title. (15.10.2021).

Son Eklenenler