Pozitif Psikoterapi
01.05.2021

Pozitif Psikoterapi

İnsanların temelde `Sevme´ve `Bilme´ olarak iki temel kapasiteye sahip olduğunu düşünen kültürlerarası bir yaklaşımdır.

İnsanların temelde `Sevme´ve `Bilme´ olarak iki temel kapasiteye sahip olduğunu düşünen kültürlerarası bir yaklaşımdır. İnsan yaşamını Beden, Başarı, Temas ve Gelecek/Fantazi olmak üzere dört boyut açısından ele alır. Kişinin sahip olduğu enerjiyi bu alanlarda eşit olarak kullanmasını, günlük yaşamda denge kurulması açısından önemli gören terapi ekolüdür.

Benzer Faaliyetler