Sierra Leone

20.11.2021 | 
Sierra Leone

Başkent: Freetown

Yüzölçümü: 71.740 km²

Nüfus: 8.193.936

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Kilometrekareye 85 kişinin düştüğü Sierra Leone, elmas madenlerine sahip olmasına rağmen dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. Nüfusun %60’ı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ülkedeki başlıca etnik gruplar Temne, Mende, Limba, Kono, Fula, Koranko, Mandingo ve Lok’dur. Nüfusun %80’i Müslüman, %10’u Hristiyan ve %10’u yerel inançlara sahiptir. Resmî dil İngilizce’dir fakat Temne, Mende, Kreol gibi diller de kullanılır.

1961’de bağımsızlığını kazanmasına rağmen, ülke içinde yaşanan askerî darbeler, istikrarsızlıklar ve 1991-2002 gibi yakın bir tarihte meydana gelen iç savaş, Sierra Leone’deki halkı, özellikle de çocukları etkilemiştir. On bir yıl süren bu savaşta yaklaşık 2.000.000 insan yerinden edilmiş; binlerce kadın ve çocuk türlü şiddete maruz kalmış ve erkek çocuklar “çocuk asker” olarak toplanmıştır.

Ülkede 0-14 yaş arasındaki çocuk sayısı 3.218.205, 15-24 arası çocuk sayısı ise 1.628.900’dür. Bir anne başına düşen çocuk sayısı 5.95’tir. Yenidoğan her 1.000 bebekten 80’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 102’si ve her 100.000 anneden 1.120’si hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin başlıca sebeplerinden biri yetersiz beslenme, diğeri de sağlık hizmetlerindeki eksikliktir.

Özellikle beş yaş altı çocuklardaki ölüm sebepleri solunum yolu enfeksiyonları, ishal, konjenital anomali, yenidoğan sepsisi, kızamık, sıtma ve HIV/AIDS’dir. 0-14 yaş arası çocukların yaklaşık 11.000’i HIV/AIDS virüsü ile yaşamakta; %31’i büyüme geriliği göstermekte; çocuk ölümlerinin %20’sine ise sıtma sebep olmaktadır. Nüfusun %32.2’si içme suyuna erişemediği için bu çocukların bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski daha fazladır. Çocukların %20’sinin doğum kaydı yapılmamakta, dolayısıyla bu çocuklar sağlık, eğitim gibi hizmetlerden yararlanamamaktadır.

Sierra Leone’de ilkokulu tamamlama oranı %64, ortaöğretimi tamamlama oranı %44, liseyi tamamlama oranı ise %19’dur. Ülke genelinde 15-24 yaş arası gençlerin okuma yazma oranı %70’dir. Kız çocuklarının erken evlendirilmesi onların eğitim hayatları önündeki en büyük engeldir. Ayrıca on bir yıl süren iç savaşta 1.270 okul kapatılmış ve okul çağındaki çocukların %67’si okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır. Kırsal kesimlerdeki çocukların okula ulaşımı, ders materyallerinin temini, cinsiyet eşitsizliği, bazı öğretmenlerin niteliksiz olması da eğitimde karşılaşılan problemlerdendir.

Sierra Leone 2020 yılında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için önemli adımlar atmasına rağmen çocukların taş ocakları, balıkçılık, madencilik gibi tehlikeli işlerde çalıştığı bir gerçektir. Son verilere göre ülkede 5-17 yaş arası çocuk işçiliği yapanların oranı %25.20’dir. Çocuk ticareti yapmak, çocukları istismar etmek, onları zorla çalıştırmak ve yasadışı faaliyetlerde kullanmak kanunen yasaktır. Fakat 1-14 yaş arasında herhangi bir fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan çocukların oranı %87’dir.

Ülkede 480.000 yetim çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu ebeveynlerini savaşta kaybetmiş, yaklaşık 18.000’i AIDS yüzünden yetim kalmıştır. 2014 yılında patlak veren ebola salgınında ebeveynlerini kaybeden 11.000 kadar çocuk, çeşitli kurumlara ve yetimhanelere yerleştirilmiştir. UNICEF’in 2008 yılı raporuna göre 48 özel yetimhanede 1.846 çocuk kalmaktadır.

KAYNAKÇA:

Global Giving. “Kidsave Sierra Leone Ebola Orphan Relief”. https://www.globalgiving.org/projects/kidsave-sierra-leone-program-combats-ebola/. (21.10.2021).

GPE. Transforming Education. “Sierra Leone: The Power of Great Teaching in Times of Crisis”. https://www.globalpartnership.org/where-we-work/sierra-leone. (21.10.2021).

Humanium. “Children of Sierra Leone”. https://www.humanium.org/en/sierra-leone/. (21.10.2021).

KAVĞALI, Fikret. AA. (13.03.2018). “Elmaslar İçinde Yokluk Çeken Ülke: Sierra Leone”. https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/-elmaslar-icinde-yokluk-ceken-ulke-sierra-leone. (21.10.2021).

Knoema. “Sierra Leone”. https://knoema.com/atlas/Sierra-Leone. (21.10.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “General Information on Sierra Leone”. https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/africa/sierra-leone. (21.10.2021).

THE BORGEN PROJECT. “Education in Sierra Leone”. https://borgenproject.org/education-sierra-leone/. (21.10.2021).

UNESCO. “Sierra Leone”. https://www.education-inequalities.org/countries/sierra-leone#?dimension=all&group=all&year=latest. (21.10.2021).

UNICEF. “Mapping of Residential Care Institutions in Sierra Leone” 2008. https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Mapping%20of%20Residential%20Care%20Institutions%20in%20Sierra%20Leone.pdf. (21.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021