Slovakya

20.11.2021 | 
Slovakya

Başkent: Bratislava

Yüzölçümü: 49.035 km²

Nüfus: 5.465.578

Yönetim Biçimi: Parlamenter Demokrasi

Orta Avrupa’da bir ülke olan Slovakya, eski Çekoslovakya’nın bir parçasıdır. 1948’de ülke yönetimine Komünistlerin gelmesi ve 1989’da Kadife Devrimi adı verilen kansız bir devrimle kapitalizme geçilmesi arasında geçen 41 yıllık süre boyunca ülke, Doğu bloğunda yer almıştır. Çekoslovakya 1993’te barışçıl bir şekilde ikiye bölündükten sonra her iki ülkede de geniş çaplı ekonomik reformlar yapılmıştır.

Slovakya nüfusunun %80’den fazlası Slovak, geri kalanı Macar, Romen, Çek, Alman, Rus, Ukraynalı, Polonyalı gibi farklı etnik kökenlerden gelmektedir. Halkın %75’i Hristiyan iken %13’ü ateisttir. Resmî diller Slovakça, Macarca ve Romencedir.

Slovakya’nın 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 849.170, 15-24 arası genç nüfus ise 553.620’dir. 2019 yılına göre anne başına düşen çocuk oranı 1.56’dır.

2019’daki verilere göre her 1.000 doğumda hayatını kaybeden bebek sayısı 4.6’dır. Beş yaş altı hayatını kaybeden çocuk oranı ise her 1.000 çocukta 5.7 olarak kaydedilmiştir. 2017 verilerine göre ise her 100.000 doğumda beş anne hayatını kaybetmektedir.

Eğitim ücretsiz ve 6-15 yaşları arasında, dokuz yıllık temel eğitim zorunludur. 2019 verilerine göre okullaşma oranı okul öncesi eğitimde %78.8, ilkokul düzeyinde %84.9, ortaokul düzeyinde %84.3 ve yükseköğretim düzeyinde %46.4’tür. Slovakya’da Roman azınlıkların eğitim hizmetlerine erişimi konusunda ayrımcılıklar vardır. Roman çocukların yükseköğretim oranları da buna bağlı olarak düşüktür.

Slovakya’da genel olarak yüksek bir yaşam kalitesi bulunmasına rağmen, ülkede bulunan azınlıklar yoksulluk içinde yaşamaktadır. Özellikle Romenlerin çoğunun elektriğe, suya ve kanalizasyon sistemine erişimleri yoktur. Ülkede en zor hayat şartlarına sahip olanlar Romen çocuklarıdır.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020’de yayınladığı bir rapora göre 2019’da Slovakya’da 10 çocuk insan ticareti mağduru olmuştur. Slovakya’da çocuk istismarı ya da çocuk işçiliği gibi sorunlar da vardır. Ancak sayısal olarak güncel veriler mevcut değildir. Slovakya, çocuk ticareti için bir geçiş bölgesidir. Çocuk Hakları Komitesi, çocuklarla ilgili çeşitli konularda endişelerini dile getirmiş; özellikle kaçırılan çocukların pornografi, fuhuş ve seks turizmi amacıyla Slovakya üzerinden geçişine ve çocukların korunması gerektiğine dikkat çekmiştir.

İş Kanunu, istihdam için asgarî yaşı 15 olarak belirlemiştir. 15 yaşından küçük çocuklar, sağlıklarını, güvenliklerini, gelişimlerini veya tam zamanlı eğitimlerini etkilemediği sürece kültürel veya sanatsal alanlarda, spor etkinliklerinde veya reklam faaliyetlerinde olmak üzere hafif işlerde istihdam edilebilirler. 16 yaşından küçük çocuklar haftada 30 saatten fazla, 16 yaşından büyük çocuklar ise haftada 37,5 saatten fazla çalıştırılamazlar.

Ayrıca ülkede 4.500’den fazla çocuk yetimhanelerde yaşamaktadır. 2019 yılında yetimhanede kalan çocukların istismar edildiğine, çeşitli suçlar için kullanıldıklarına dair şüpheler gündeme gelmiştir. Poprad, Trencin, Martin, Trnava, Nitra, Banska Bystrica, Zilina, Presov, Kosice ve Bratislava’da yetimhaneler bulunmaktadır.

“Navrat” gibi örgütler yetimhanelerde kalan çocukların evlat edinilmesi ya da koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca Bratislava Faith Community gibi topluluklar da Slovakya’da çocuklara yönelik faaliyetler göstermektedir.

KAYNAKÇA:

Albert, Gwendolyn. “Slovakia: Dozens of children from orphanage ending up in psychiatric care - is it a business?” (15.07.2021). Baro Frajeris. http://www.romea.cz/en/news/world/slovakia-dozens-of-children-from-orphanage-ending-up-in-psychiatric-care-is-it-a-business. (13.11.2021).

CountryMeters. “Slovakia Population”. https://countrymeters.info/en/Slovakia.

Humanium. “Children of Slovakia”. https://www.humanium.org/en/slovakia/. (13.11.2021).

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. “2020 Trafficking in Persons Report: Slovakia”. U.S. Department of State. https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/slovakia/. (13.11.2021).

Orphanages Directory. “Archive for the Slovakia Category”. https://www.orphanagedirectory.org/category/slovakia/page/2. (11.11.2021).

Pontis Foundation. “Navrat: Lets find every child in Slovakia a family”. https://www.globalgiving.org/projects/dell-community-service-children-from-orphanages/#menu. (13.11.2021).

RefWord. “2002 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Slovak Republic”. https://www.refworld.org/docid/48d748ad32.html#_ftn3264. (06.12.2021).

UNESCO. “Slovakia: Education and Literacy”. http://uis.unesco.org/en/country/sk. (13.11.2021).

UNICEF. “Slovakia: Key demographic indicators”. https://data.unicef.org/country/svk/. (13.11.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021