Sosyal Servis Çalışmaları

Türkiye’de Sosyal Servis Birimini kuran ilk sivil toplum örgütlerinden olan Yetim Vakfı; yetim ailelerini yerinde inceleyerek çözümler üretiyor.

Sosyal İnceleme Çalışmaları kapsamındaki Ev-Aile ziyaretlerini 3’er kişiden oluşan sosyal hizmet uzmanı ekiplerimiz yapıyor.

Sosyal İncelemenin ( Ev-Aile Ziyaretlerinin) amacı ailelerin ihtiyaç ve sorunlarını analiz etmek, uygun hizmeti sağlayabilecek tespitleri yapmaktır.

Hizmet sunulan aileler, çevresi içinde bir bütün olarak ele alınmakta ve ailelerin fiziksel, psikososyal, çevresel, eğitim ve mesleki sorunlarına yönelik hizmet modelleri geliştirilmektedir.

Nihai Amacımız;  ebeveyn kaybı yaşamış çocukların ve diğer aile üyelerinin psikolojik ve sosyal iyilik hallerini  arttırmak, çevreleriyle sağlıklı ilişki içerisinde gelişimlerini desteklemek ve öz yeterlilik edinmelerini sağlamaktır.

Sosyal Servis Çalışmalarını Destekler misiniz?

bağış yap