Psikososyal Destek

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocukların kelime haznesi dar olduğu için sorunlarını konuşarak zor ifade ederler. Oyuncaklar çocukların kendini ifade aracıdır.

Pozitif Psikoterapi

İnsanların temelde `Sevme´ve `Bilme´ olarak iki temel kapasiteye sahip olduğunu düşünen kültürlerarası bir yaklaşımdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilimsel anlamda etkinliği kanıtlanmış kısa süreli, amaç ve eylem odaklı psikoterapi yöntemlerinden biridir.

Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT)

Çocuğun merkezde olduğu ve ilişkiyi ön planda tutan yönlendirmesiz bir oyun terapi modelidir.

EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Theraplay

Bağlanma temelli, ilişki odaklı, aktif deneyim sağlayan bir oyun terapisidir.

Narrative Terapi

İnsanları kendi hayatlarının uzmanı olarak merkeze alan, saygılı, suçlayıcı olmayan bir danışmanlık ve toplumsal çalışma yöntemidi