image

Topluma Yönelik Projelerimiz

Yetim konusunda farkındalık sağlamak ve yetimi sahiplenen, bir parçası olarak gören bir toplum inşa etmek istiyoruz.

BAĞIŞ YAP

Topluma yönelik projelerle, başta yetimle ilgilenen kesimler (öğretmenler, bakıcılar, gönüllüler, yurt-okul idarecileri vb.) ve sonrasında tüm toplum olmak üzere yetim konusunda farkındalık sağlamak, bilgilendirmek ve nihai olarak yetimin hassasiyetlerinin farkında, yetimi sahiplenen ve onu bir parçası olarak gören bir toplum inşa etmek temel amacımızdır.

Eğitimler
Yetimhane yönetimi eğitimi, eğiticinin eğitimi, gönüllü eğitimi, psikolog eğitimleri, ebeveyn eğitimleri, bakıcı eğitimleri, personel eğitimleri vb.

Eğitim Destekleri
Yetim hizmetleri odaklı yüksek lisans, doktora, uzmanlık eğitimi bursları vb.

Organizasyonlar
Sempozyum, konferans, panel vb.

Ziyaretler
Sevgievleri, yurtdışı yetimhaneleri vb.

Farkındalık Çalışmaları
Kampanyalar, sosyal medya çalışmaları vb.

Araştırmalar
Makale, rapor vb.

Yayınlar
Dergi, kitap vb.

Sergiler ve Yarışmalar
Resim, kompozisyon, fotoğraf vb.