Duyuru : Çatalca Eğitim Kampüsü İnşaat Yapım İhalesi - Detay Bilgi Al

Ailemiz

Ailemiz

Yetim Vakfı Genel Merkezi,
2017 yılından beri İstanbul’da, Edirnekapı Mihrimah Camii’ne komşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İhtiyaç sahibi ailelerin giyim, gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarını tespit eden ve bu ihtiyaçları karşılayan Sosyal ve Acil Yardımlar, vakıf gönüllülerini karşılayıp onları ilgili alanlara yönlendiren Gönüllü Yönetimi, vakfın ve vakfa ait bütün lokasyonların hesaplarının tutulması, faaliyet ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, malî tabloların muhasebe yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlayan Malî İşler, basılı ve dijital materyaller oluşturarak kurumun imajını en doğru şekilde yansıtmaya çalışan Kurumsal İletişim, vakfın faaliyet alanlarına uygun olarak yurt dışındaki kurumlarla iletişime geçen, projelere fon sağlayan ve uluslararası üyelikleri takip eden Dış İlişkiler, vakfın kurumsal varlığını sürdürmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için aynî ve nakdî fon temin eden Kaynak Geliştirme, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek projelere kaynak oluşturan ve farkındalık sağlayan Kadın Kolları, vakfın farklı il ve ilçelerde daha geniş kitlelelerin faaliyetlere katılımını sağlamak için gayret gösteren ve kurumsal ziyaretler gerçekleştiren Teşkilatlanma ve Kurumsal İlişkiler gibi başlıca birimler burada hizmet vermektedir. Vakıf personeli, profesyonelliğin yanı sıra gönüllülük esasına dayanan bir mesaiyle sorumluluklarını yerine getirmekte; bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle her geçen gün vakfın çalışma alanı genişlemekte ve ulaştığı yetim sayısı artmaktadır

Fatih Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi
Yetim Vakfı’nın kuruluşuyla birlikte çalışmalarına başlayan Sosyal Servis ekibi, 2019 yılı Mayıs ayından bu yana Aksaray’daki Kuşadalı İbrahim Efendi Tekkesi’nde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu faaliyetlerde psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, tercümanlar, sanat eğitmenleri ve gönüllülerden oluşan aktif ve dinamik bir kadro görev almaktadır. Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi’nin çalışmaları yetim, öksüz ve sosyal yetim olan çocukların yanı sıra yetim annelerine, yaşadıkları kayıplarla veya travmalarla başa çıkabilmeleri için gerekli desteği verebilmek yönündedir. Bu kaybın yarattığı psikolojik etkinin kişiler üzerindeki tesirini hafifletmek ve ailelerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını objektif yöntemlerle tespit edip bu ihtiyaca cevap vermek için programlar geliştirilmektedir. Ayrıca çocuklar ve anneler için bireysel ve grup psikoterapileri, sanat ve beceri atölyeleri, oyun atölyeleri, akademik destek ve eğitim hizmetleri de verilmektedir

Bunun yanı sıra Psikososyal Destek Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2021 yılı içerisinde “Kayıp ve Yas”, “Sosyal İnceleme Nasıl Yapılmalı? Sosyal İncelemede Nelere Dikkat Edilmeli?”, “Yetimlere ve Annelere Dokunuş, Kendini Korumak”, “Proje Oryantasyon Eğitimleri”, “Süpervizyon”, “Gönüllülük Nedir? Gönüllülükte Nelere Dikkat Edilmelidir?”, “Gönüllü Olurken Kendimizi Nasıl Koruruz?”, “Travma Nedir?”, “Kayıp ve Yas Yaşamış Çocuklarla Nasıl Çalışılır?”, “Travmaya Müdahale Nasıl Olmalı?” gibi başlıklar altında 4.600 kişiye eğitim verildi. Narrative Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi, Gelişimsel Temas Terapisi, Theraplay Oyun Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Masal Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, EMDR, Varoluşçu Terapi, Somatik Deneyimleme Terapisi ve Şema Terapisi ekolleri kullanıldı.

Reyhanlı Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi
Savaş mağduru Suriyeli mülteci yetim annelerine, yetim ve öksüz çocuklara hizmet vermek üzere kurulan Reyhanlı Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi, 2017 yılından beri Hatay’da faaliyetlerine devam etmektedir. Burada, çocukların topluma uyum sağlayabilmeleri ve yaşadıkları travmaları atlatabilmeleri için onların ihtiyaçlarına yönelik programlar geliştirilmektedir. Aynı zamanda çocukların ve annelerin psikososyal, fiziksel ve meslekî yönlerini geliştirecek çeşitli atölyeler düzenlenmektedir. Yetim annelerinin meslekî açıdan gelişmelerine destek olan tekstil ve tasarım atölyesi, çocukların yeteneklerini keşfetmek ve hayal dünyalarını zenginleştirmek için kurulan görsel sanat atölyesi, yine çocukların teknik becerilerini doğru şekilde yönlendirebilmek amacıyla kurulan robotik kodlama atölyesi, yetim çocukların düşünsel ve zekâ becerilerinin gelişmesine destek olan zekâ oyunları atölyesi bunlardan birkaçıdır. İstanbul’daki Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi’yle aynı gayeye hizmet eden Reyhanlı Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi’nde de psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, tercümanlar, sanat eğitmenleri ve gönüllülerden oluşan aktif ve dinamik bir kadro görev almaktadır

Kilis Sosyal Hizmet Merkezi ve Anaokulu​​​​​​​
Savaş mağduru Suriyeli mülteci ailelere sosyal hizmet vermek amacıyla Kilis’te kurulmuş bir sosyal hizmet merkezidir. Burada 70 yetim çocuğa anaokulu hizmeti verilmektedir. Ayrıca, yetim çocuklar ve anneleri için çeşitli eğitim faaliyetleri ve atölye çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarla onların sosyal hayata hazırlanmaları, maddî ve manevî destek görmeleri, iyi şartlarda eğitim almaları ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmaları hedeflenmektedir