Yetimlere Yönelik Projelerimiz

Yetim Vakfı olarak çalışmalarımız yetime, yakın çevresine ve içerisinde yaşadığı topluma yönelik projeler hayata geçirmek üzere planlanmıştır. Online Bağış bölümünden projelerimize ve destek faaliyetlerimize maddi katkı sunabilirsiniz.

onlİne bağış

Yetimlerle ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki, sadece yetimin kendisine hizmet sunmak yeterli olmamakta, yetimin sağlıklı bir birey olarak yetişebilmesi için yetimin kendisi için yapılacak çalışmalara ilave olarak başta yetimin ailesi, yakın çevresi ve sonrasında da yetimin içerisinde yaşadığı toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Yetim Vakfı olarak çalışmalarımız bu üç alanı da kapsayacak şekilde entegre projeler hayata geçirmek üzere planlanmıştır.

1- Psikososyal Destek Hizmetleri

Sağlıklı bir toplumsal yapının oluşması, her bir bireyin psikososyal alanda sağlıklı gelişim sergilemesi ile mümkündür. Kişiliğin ve sağlıklı sosyalleşmenin sağlanmasında psikososyal destek özellikle küçük yaşlarda kritik öneme sahip. Bu yaşlarda sevgi, şefkat ve ilgiden yoksun kalmak ileri yaşlarda hem birey açısından hem de toplum açısından önemli riskler barındırır. Bu kapsamda, faaliyetlerine devam eden psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği merkezlerimizin sayısını artırmak ve daha çok çocuğa ulaşmak temel hedeflerimiz arasındadır.

2- Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Liderlik Programları

Eğitim ve liderlik programları ile amacımız, yetimin sahip olduğu, kendisine has cevheri keşfetmesine ve bu cevheri ortaya çıkartarak insanlığa hizmet için kullanmasına vesile olmaktır. Şüphesiz kendini bilen bu yavrular, ileriki yaşlarda içinde bulunduğu toplumda fikir ve davranışları ile rol model olan örnek ve önder şahsiyetler olacaklardır.

Bu kapsamdaki çalışma alanlarımız:

• İzcilik
• Liderlik Gelişim Programları
• Beceri Geliştirme Eğitimleri (bilgisayar, satranç, drama vb.)
• Farkındalık Eğitimleri (tarih, doğa, teknoloji vb.)
• Okul ve Sınav Destek Programları

3-Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlik Projeleri

• Sanat ve Spor Etkinlikleri (Ebru, el sanatları, okçuluk, takım sporları vb.)
• Çocuk Tiyatrosu
• Çocuk Korosu
• Yarışmalar (Şiir, kompozisyon, yetenek vb.)
• Piknik Organizasyonları
• Gezi Organizasyonları
• Uçurtma Şenlikleri
• Sinema ve Tiyatro Organizasyonları

4- Mesleki Eğitim ve Yetiştirme Programları

Yetimlerin toplum içerisinde yerini bulabilmelerinin önemli unsurlarından birisi meslek seçimi ve meslek sahibi olmasıdır. Meslek seçimi, bir ölçüde hayat tarzı seçimidir. Kişinin özünü açığa çıkarması ve onu toplumun hizmetine sunması açısından yetimin kendi yetenek ve potansiyeline uygun bir meslek sahibi olmanın önemi büyüktür. Bu amaca yönelik meslek seçimi, yönlendirme, mentörlük ve staj çalışmaları...

5- Oyuncak Kütüphaneleri Projesi

Çocuklar için en iyi terapi oyun, en iyi terapist ise birlikte keyifli vakit geçirebildikleri akranlarıdır. Bu kabulden hareketle uzmanların gözetim ve rehberliğinde çocukların birbirleri ile gönüllerince doyasıya oynayıp, sosyalleşebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri, eğitici ve geliştirici oyuncak, kitap ve araçlarla donatılmış kütüphaneler kurmak ve başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde bu gibi yerleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.