Gelir - Gider Tablosu 2017

 

1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

0,00

     A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler

0,00

     B- Yayın Gelirleri

0,00

     C- Sosyal Faaliyet Gelirleri

0,00

2-FAALİYET GİDERLERİ (-)

144.757,92

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

0,00

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

0,00

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

0,00

     E- Kültür Amaçlı Giderler

3.655,00

     F- Faaliyet Giderleri

3.510,00

     G- Diğer Giderler

0,00

           1- Kambiyo Zararları

0,00

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar

0,00

     H- Genel Yönetim Giderleri

137.592,92

3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLER (+)

180.596,13

    A- İktisadi İşletme Gelirleri

0,00

    B- Kira Gelirleri

 

    C- Kurucu Taahhüt Gelirleri

0,00

    D- Diğer Gelirler

1.621,97

          1-Kanundan Doğan İndirimler (SGK Teşvikleri)

0,00

          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

 

    E- Banka Katılım Payları

0,00

    F- Kambiyo Gelirleri

0,00

    G- Bağış Gelirleri

 

         1- Şartsız Bağışlar

142.630,16

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

0,00

         3- Ayni Bağışlar

36.344,00

4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

0,00

     A- Şartlı Bağışlar

0,00

     B- Şartsız Bağışlar

 

     C- Bakım ve Onarım Giderleri

0,00

     D- Diğer Giderler

0,00

5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI

35.838,21

     A- Dönem Gelirleri Toplamı

180.596,13

     B- Dönem Giderleri Toplamı

144.757,92