Mali Tablolar

Gelir - Gider Tablosu 2021

 
1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+) 0,00
     A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler 0,00
     B- Yayın Gelirleri 0,00
     C- Sosyal Faaliyet Gelirleri 0,00
2-FAALİYET GİDERLERİ (-) 17.494.184,80
     A- Eğitim Amaçlı Giderler 221.695,08
     B- Sağlık Amaçlı Giderler 0,00
     C- Sosyal Amaçlı Giderler 9.627.563,25
     E- Kültür Amaçlı Giderler 0,00
     F- Faaliyet Giderleri 6.076.423,48
     G- Diğer Giderler 374.311,40
           1- Kambiyo Zararları 374.218,50
           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar 92,90
     H- Genel Yönetim Giderleri 1.194.191,59
3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLER (+) 25.440.064,97
    A- İktisadi İşletme Gelirleri 0,00
    B- Kira Gelirleri 1.796,00
    C- Kurucu Taahhüt Gelirleri 0,00
    D- Diğer Gelirler 415.821,54
          1-Kanundan Doğan İndirimler (Sgk Teşvikleri) 413.048,54
          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 2.773,00
    E- Banka Kar Payları 1.403.473,34
    F- Kambiyo Gelirleri 427.901,45
    G- Bağış Gelirleri 23.191.072,64
         1- Şartsız Bağışlar 18.178.170,98
         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları) 3.857.756,60
         3- Ayni Bağışlar  1.155.145,06
4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00
     A- Şartlı Bağışlar 0,00
     B- Şartsız Bağışlar 0,00
     C- Bakım ve Onarım Giderleri 0,00
     D- Diğer Giderler 0,00
5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI 7.945.880,17
     A- Dönem Gelirleri Toplamı 25.440.064,97
     B- Dönem Giderleri Toplamı 17.494.184,80