Hakkımızda

Çocuklar gözümüzün nurudur. İsteriz ki sevgi ve şefkat görsünler, ilgi ve muhabbetle büyüsünler. Hiçbir şeyden mahrum olmasınlar. Her zaman gülsünler, neşe kaynağı olsunlar. Her çocuğun yaşına göre eğitim alabilmesi, sağlık olanaklarından ve sosyal imkânlardan faydalanabilmesi, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmesi, anne babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmesi, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olması, akranlarıyla koşup oynayabilmesi, özgüven duyabilmesi ve ailesinin maddî-manevî bütün imkânlarından istifade edebilmesi en doğal hakkıdır.

Ne var ki çocukların çoğu bu tabii haklarından ve onlar adına temenni ettiğimiz güzel hayattan nasiplenemiyorlar. Çünkü dünya üzerinde ortalama bir milyar yetim, öksüz, terk edilmiş veya sosyal yetim bulunuyor. Bu da çocuk nüfusunun %40’ına tekabül ediyor.

Yetim Vakfı, söz konusu bu tabloyu tersine çevirebilmek gayesiyle 10 Haziran 2017’de, Dünya Yetimler Günü’nde kurulmuş bir ihtisas kurumudur. Vakfımız “yetim” kavramının kapsamına öksüz, kayıp veya buluntu, sosyal yetim çocukları ve yetim annelerini dâhil ediyor. Sunmuş olduğu hizmetlerde yaş sınırı gözetmiyor ve yetimlerin ellerini, ilk çocukluktan başlayarak hayata atılıp kendi ayaklarının üzerinde duracakları zamana kadar bırakmıyor.

Vakfımız, tüm yaş dönemlerinin kendine has özellik ve gereksinimlerini dikkate alan, çok boyutlu bir “Bütünsel Gelişim Modeli”ni esas alıyor. Dolayısıyla yetimin yanı sıra ailesini, çevresini hatta içinde yaşadığı toplumu içine alacak eğitim, psikososyal destek ve farkındalık projeleri yürütüyor. Bu projeleri yürütürken başta kıymetli gönüllüler, daha sonra ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Âyet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere konu olan ve insanlığa emanet edilen yetimler, hepimiz için bir imtihan vesilesidir. Onlarla ilgilenmek ve onlara sahip çıkmak, özümüze doğru gerçekleştireceğimiz uzun ve zorlu bir yolculuktur. Vakfımız, gidişatı zahmet ama menzili rahmet dolu olan bu uzun ve zorlu yolculuğa can u gönülden talip olmuştur. Çünkü o menzilde Efendimiz (sav)’e kavuşmak ve onunla yan yana olmak ümidi ve hayali ile doludur.

MİSYON

Yetim çocuklarımızın sevgi ve şefkatle, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içerisinde büyüyüp gelişmesine katkıda bulunmak

VİZYON

Alanında öncü ve referans alınan bir vakıf olmak

“Yetim” kavramı vakfımızda aşağıda belirtilen grupları kapsamaktadır:

• Yetimler: Babası vefat etmiş çocuklar.

• Öksüzler: Annesi vefat etmiş çocuklar.

• Anne-babası bilinmeyen veya kayıp-buluntu çocuklar.

• Sosyal Yetimler: Anne ve babası yaşadığı halde, sevgi ve ilgiye muhtaç çocuklar.

DEĞERLERİMİZ

1. Şeffaflık

• Şeffaflığı güvenin ana unsuru olarak kabul ederiz.

• İletişimde açık, anlaşılır ve hızlı olmayı ilke ediniriz.

• Vakfımız hakkındaki bilgi ve gelişmeleri, kamuoyuyla düzenli olarak paylaşırız.

• Mali tablolarımızı güncel olarak erişime açık tutarız.

• Çalışmalarımıza ilişkin süreçleri kayıt altına alarak ilgilileri bilgi veririz.

2. Adalet

• Faaliyetlerimizin icrasında inanç, dil, ırk vb. ayrımları gözetmez, ihtiyacın kendisine odaklanırız.

• Sunulacak hizmet ve yardımları titizlikle önceleriz.

• Hizmet ve yardımları süratle yerine ulaştırmaya çalışırız.

• Hizmet ve yardımları ulaştırırken yetimlik hassasiyetini ön planda tutarız.

• Görevlendirme ve iş birliklerinde liyakati esas alırız.

3. Birlik

• Yetime hizmet eden kurum, kuruluş ve kişileri paydaşımız olarak görür ve birlikte daha güçlü olacağımıza inanırız.

• Ekip çalışmasını benimser ve birbirimizin yardımına koşarız.

• Karar süreçlerimizde istişare usulünü esas alırız.

• İlişkilerimizi saygı, nezaket ve empati ile sürdürürüz.

• Yüzümüzden tebessümü eksik etmeyiz.

4. Öncülük

• Her koşulda, ihtiyacı olan tek bir yetimin bile yanında olmak için çaba sarf ederiz.

• Benimsediğimiz “Bütünsel Eğitim Modeli” ile çocukların çok yönlü gelişimine öncülük ederiz.

• Yetimlerin yararını gözeten özgün projeler için düşüncelerimize sınır koymayız.

• Saha tecrübelerimiz ışığında ürettiğimiz bilgi ve modelleri yaygın fayda için insanlığın hizmetine sunarız.

• Yetimlik konusunda tüm toplumun farkındalık ve bilinç düzeyini arttırmak için çalışırız.

5. Gelişim

• Yetim çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayabilmek için kendimizi sürekli geliştiririz.

• Ekip arkadaşlarımızın vakıf bilinci ve yetimlik hususlarında üst seviyede bilgi ve hassasiyet sahibi olmalarını önemseriz.

• Daha etkili ve verimli olabilmek için kurumsal gelişim çalışmalarını işimizin bir parçası olarak görürüz.

• Görev alanlarımızdaki gelişim ve yenilikleri takip ederiz.

• Bilgi ve teknolojileri takip eder, bunlara hızlıca adapte oluruz.