Esenlik Durakları

055a5322.jpg

Esenlik durakları projesi;

Yetim çocuklar ve annelerinin yaşadıkları kayıpla başa çıkabilmelerini sağlamayı ve bu kaybın yarattığı psikolojik etkinin kişiler üzerindeki tesirini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Proje, yetim ve sosyal yetim çocukların ve annelerinin oluşturduğu hedef kitlesinin ihtiyaçlarını objektif yöntemlerle saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek programlar geliştirmekte ve uygulama sonrası değerlendirilmeler yapmaktadır. Bu değerlendirmeler hem programların etkinliğini araştırmak, hem de elde edilen bulgularla programları amaca daha uygun bir biçime getirmek için kullanılmaktadır.

Esenlik Durakları Projesi “müdahale” programları geliştirerek, hedef kitlenin yaşamındaki risk faktörlerini azaltmayı ve destek faktörlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri teşvik edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca projede yer alan çocukların akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar da yürütülmekte, gelişim döneminde bulunan çocukları çoklu zekâ kuramından yola çıkarak çoklu alanda geliştirmek amacıyla sanat ve beceri atölyeleri düzenlenmektedir. Çocukların yanı sıra anneler için de psikolojik destek programları ve eğitim çalışmaları düzenlenmekte ve kullanılan programlarla, kadınları ruhsal anlamda güçlendirmeye, ebeveynlik becerilerini geliştirmeye, çocuklarına yönelik olumsuz disiplin yöntemlerinin azaltmasının sağlanmasına çalışılmaktadır.

Proje kapsamında yetim çocuklar ve annelerine yapılan çalışmalar:

 • Çocuklara ve annelerine yönelik bireysel / grup psikoterapi hizmeti

 • Çocuklar için Sanat & Beceri & Oyun Atölyeleri

 • Kültür ve sanat gezileri

 • E-senlik projesi

 • Anne ve çocuklara yönelik psikoeğitim çalışmaları

 • Okullar ile işbirliği

Projenin Kısa Vadeli Hedefleri

 Ebeveyn kaybı nedeniyle ortaya çıkmış psikolojik sorunların hafifletilmesine yönelik gerçekleştirilecek psikososyal çalışmaların kısa vadede hedefleri:

 •  Kaybedilen temel güven duygusunu yeniden kazandırmak,

 • Travma sonrası stres tepkilerinden kaynaklanabilecek bozucu etkilerin ve oluşabilecek ruhsal bozuklukların önüne geçmek,

 •  Kadın ve çocukların travmatik yaşantıdan önceki işlevsellik düzeylerine yeniden ulaşmalarını sağlamak,

 •  Çocuk ve kadınların kendileri, gelecekleri ve içinde yaşadıkları çevre hakkındaki çarpıtılmış yorumlarını düzelterek daha gerçekçi ve olumlu bakış açıları geliştirebilmelerini sağlamak,

 • Ebeveyn ve öğretmenleri travma, kayıp ve yas yaşantıları olan çocuklara nasıl yaklaşacakları konusunda eğitmek,

 • Hizmet verilecek grubu temel hakları konusunda bilgilendirmek (okul kaydı, maddi destek alabileceği kurumlar vb. konular),

 • Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarla ilgili akademik yayınların yapılmasını sağlayacak bir veri bankası oluşturmak.

Projenin Uzun Vadeli Hedefleri

 • Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve annelerine hizmet veren kurumların ve merkezlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

 • Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve annelerine yönelik psikososyal çalışmaların kalitesini artırmayı sağlayacak akademik yayınlar yapmak,

 • Projede gönüllü olarak çalışacak öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincinin içselleştirilmesine aracı olmak.