Mali Tablolar

Gelir - Gider Tablosu 2020

 

1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

0,00

     A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler

0,00

     B- Yayın Gelirleri

0,00

     C- Sosyal Faaliyet Gelirleri

0,00

2-FAALİYET GİDERLERİ (-)

8.888.662,53

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

273.409,89

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

65.486,25

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

1.856.275,54

     E- Kültür Amaçlı Giderler

830,00

     F- Faaliyet Giderleri

4.613.471,27

     G- Diğer Giderler

12.462,56

           1- Kambiyo Zararları

9.462,56

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar

3.000,00

     H- Genel Yönetim Giderleri

2.066.727,02

3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLER (+)

54.451.886,31

    A- İktisadi İşletme Gelirleri

0,00

    B- Kira Gelirleri

0,00

    C- Kurucu Taahhüt Gelirleri

0,00

    D- Diğer Gelirler

534.705,49

          1-Kanundan Doğan İndirimler (SGK Teşvikleri)

464.705,49

          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar

70.000,00

    E- Banka Katılım Payları

308.225,55

    F- Kambiyo Gelirleri

122.735,13

    G- Bağış Gelirleri

53.486.220,14

         1- Şartsız Bağışlar

52.368.754,75

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

594.225,48

         3- Ayni Bağışlar

523.239,91

4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

0,00

     A- Şartlı Bağışlar

0,00

     B- Şartsız Bağışlar

 

     C- Bakım ve Onarım Giderleri

0,00

     D- Diğer Giderler

0,00

5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI

45.563.223,78

     A- Dönem Gelirleri Toplamı

54.451.886,31

     B- Dönem Giderleri Toplamı

8.888.662,53