Mali Tablolar

Gelir - Gider Tablosu 2018

 

1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

0,00

     A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler

0,00

     B- Yayın Gelirleri

0,00

     C- Sosyal Faaliyet Gelirleri

0,00

2-FAALİYET GİDERLERİ (-)

1.093.255,14

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

170.951,95

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

10.666,33

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

75.588,96

     E- Kültür Amaçlı Giderler

144.865,76

     F- Faaliyet Giderleri

84.681,92

     G- Diğer Giderler

64.806,88

           1- Kambiyo Zararları

64.806,88

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar

0,00

     H- Genel Yönetim Giderleri

541.693,34

3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLER (+)

1.343.767,72

    A- İktisadi İşletme Gelirleri

0,00

    B- Kira Gelirleri

 

    C- Kurucu Taahhüt Gelirleri

0,00

    D- Diğer Gelirler

19.824,03

          1-Kanundan Doğan İndirimler (SGK Teşvikleri)

14.414,94

          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar

5.409,09

    E- Banka Katılım Payları

23,80

    F- Kambiyo Gelirleri

11.053,86

    G- Bağış Gelirleri

1.312.866,03

         1- Şartsız Bağışlar

1.311.566,03

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

0,00

         3- Ayni Bağışlar

1.300,00

4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

0,00

     A- Şartlı Bağışlar

0,00

     B- Şartsız Bağışlar

 

     C- Bakım ve Onarım Giderleri

0,00

     D- Diğer Giderler

0,00

5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI

250.512,58

     A- Dönem Gelirleri Toplamı

1.343.767,72

     B- Dönem Giderleri Toplamı

1.093.255,14