Yetim Vakfı hakkında sorulan sorular
Yetim Vakfı’nın amacı nedir?

Yeryüzünde, ihtiyaç sahibi olan yetim ve öksüz çocuklara din, dil, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeksizin gerekli insanî yardımı ulaştırmak,Yetim ve öksüz çocukların sevgi ve şefkat dolu bir çevrede, ruh ve beden sağlığı yerinde; toplumun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürmesine hizmet edecek şekilde yetişmesini sağlamak ve buna katkıda bulunacak ortamı oluşturmak,Yetim, öksüz ve dezavantajlı grupta yer alan çocukların yetimlik, öksüzlük ve dezavantajlı grupta olma sebeplerini tespit etmek, bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik araştırmalar yapmak, kamuoyunun bu konudaki farkındalığını arttırmak ve ilgili alanlarda rapor hazırlamak,Yetim ve öksüz olmadığı halde içinde bulunduğu ortam gereği yetersiz beslenen, kötü barınma koşullarında yaşayan; anne baba sevgi ve ilgisinden yoksun, fiziksel ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan “sosyal yetimler” için toplumsal farkındalık oluşturmak ve sosyal yetimlere gerekli desteği vermektir.
Merkezi sicil numaranız ve vergi kimlik numaranız nedir?

Vakfın adı: Yetim Vakfı
Merkezi sicil no (MSN): 6257
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi no: Fatih/ 9520581726
Vergi muafiyetiniz var mı?

Cumhurbaşkanlığı 17.01.2024 tarih ve 2024/8101 sayılı kararı ile vakfımız “Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmıştır.
Yardım izniniz var mı?

T.C. İstanbul Valiliği’nin 02.03.2022 tarih ve 185615 sayılı olurları alınan yardım toplama izni, 28.02.2023 tarih ve 392724 sayılı olurları ile uzatılmış olup Türkiye genelinde yurtiçi yardım toplama iznimiz bulunmaktadır.
Yetim Vakfı idarî giderleri için ne kadar kesinti yapmaktadır?

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu olarak kurumumuzun idamesi için gerekli olan idarî kesintilerle ilgili kararımız şu şekildedir:

Yetim Sponsorluk/Hamilik faaliyetlerimiz için %5’lik idarî hizmet bedeli kesintisi yapılmaktadır.Bunun dışındaki diğer proje ve faaliyetlerimizden yapılan kesinti oranı %20 olarak belirlenmiştir.