Gelir - Gider Tablosu 2022

 
1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+) 0,00
     A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler 0,00
     B- Yayın Gelirleri 0,00
     C- Sosyal Faaliyet Gelirleri 0,00
2-FAALİYET GİDERLERİ (-) 65.877.676,48
     A- Eğitim Amaçlı Giderler 2.007.290,53
     B- Sağlık Amaçlı Giderler 187.271,08
     C- Sosyal Amaçlı Giderler 45.110.923,39
     E- Kültür Amaçlı Giderler 8.529,95
     F- Faaliyet Giderleri 14.777.911,17
     G- Diğer Giderler 4.893,18
           1- Kambiyo Zararları 4.892,83
           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar 0,35
     H- Genel Yönetim Giderleri 3.780.857,18
3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLER (+) 69.398.954,22
    A- İktisadi İşletme Gelirleri 0,00
    B- Kira Gelirleri 8.548,00
    C- Kurucu Taahhüt Gelirleri 0,00
    D- Diğer Gelirler 772.614,15
          1-Kanundan Doğan İndirimler (Sgk Teşvikleri) 730.320,51
          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 42.293,64
    E- Banka Kar Payları 776.893,85
    F- Kambiyo Gelirleri 1.830.077,04
    G- Bağış Gelirleri 66.010.821,18
         1- Şartsız Bağışlar 52.946.053,45
         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları) 8.040.613,88
         3- Ayni Bağışlar  5.024.153,85
4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00
     A- Şartlı Bağışlar 0,00
     B- Şartsız Bağışlar  
     C- Bakım ve Onarım Giderleri 0,00
     D- Diğer Giderler 0,00
5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI 3.521.277,74
     A- Dönem Gelirleri Toplamı 69.398.954,22
     B- Dönem Giderleri Toplamı 65.877.676,48