Sırada İyilik Var

1r3a6566.jpg

Değerler eğitimi kapsamında başlayan “Sırada İyilik Var” projesiyle anaokulundan liseye kadarki öğrencilerimizle yetim yavrularımız iyiliğin ortak paydasında buluşuyor.

Bu proje sayesinde, vakfımızın bünyesindeki “Yetim Sponsorluk Destek Hizmeti” aracılığıyla öğrenci kardeşlerimiz sınıf olarak bir yetime sponsor olabilir. Her ay birlikte oluşturdukları meblağ ile bir yetimin sponsorluğu sürdürülebilir. Çocukların hep birlikte bir yetim kardeş edinmeleri, onları iyilik kavramıyla bilinçlendireceği gibi birliktelik duygusunu da diri tutacaktır.

Sınıflar yetim kardeşleriyle iletişimlerini mektup yazmak suretiyle sağlayabilirler. Mektuplarını hazırlamaları akabinde Yetim Vakfı “Sırada İyilik Var Projesi” kaydıyla Yetim Vakfı’na ulaştırabilirler. Mektuplar ulaştıktan sonra Yetim Vakfı tarafından kardeşlerine gönderilecek ve yine aynı şekilde kardeşlerinden bir mektup geldiğinde bu mektup Yetim Vakfı tarafından sınıfımıza ulaştırılacaktır.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Erken yaşta yapılan küçük fedakârlıklar çocukların karakter oluşumuna doğrudan etki ediyor. Değerler eğitimi kapsamında yapılan ve İstanbul İl Milli eğitim Müdürlüğü’yle bir protokol çerçevesinde devam eden projenin temel amacı da nitelikli,  paylaşmayı seven, fedakâr ve yardımsever bir neslin yetişmesidir. Bunun yanı sıra Öğrenci kardeşlerimiz ile yetim yavrularımız arasında bir köprü olup onların arasında bir gönül bağı oluşturabilmek de projenin amaçları arasındadır.

1r3a6560.jpg

Proje Süreci

“Sırada İyilik Var” proje tanıtım kitapçığı ve afişler Yetim Vakfı tarafından katılımcı okullara gönderilip bilgilendirildikten sonra okullar gönüllülük esasıyla projeye katılım gösterebilirler.

Okul idarecilerinin bildirimi akabinde sınıflar, öğretmenlerinin temsilinde yetimvakfi.org.tr adresinden Yetim Sponsorluk Formunu doldurarak başvurabilir.

Yetim kardeşimize destek en az bir yıl süresince olmalıdır. Sınıflarımız yetim kardeşlerini diledikleri süre boyunca destekleyebilirler.

Anaokulu ve özel okullar dâhil olmak üzere tüm ilk ve orta dereceli okul idarelerinin müsaadeleriyle “Sırada İyilik Var” projemizin sunumunu yapmak mümkündür. Bunun için okullarımız Yetim Vakfı’mızla irtibata geçebilirler.

Ayda 600 TL yetim kardeşimizin temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve kısmen de barınma alanlarındaki gereksinimlerine katkı mahiyetindedir.

Sınıflar bir ya da birden fazla yetim kardeş edinebilecekleri gibi birden fazla sınıf bir araya gelip bir yetim kardeşlerine destek olabilirler. Bunun için desteklenecek her çocuk için aylık 600 TL’lik bağış göndermek yeterli olacaktır.

Sınıflar, standart sponsorluk sürecindeki gibi diledikleri herhangi bir vakitte projeye başlayabilirler. Fakat projeye başladıktan sonra yetim çocuklarımıza gönderilmesi gereken yıllık 7200 TL’nin tamamlanıyor olması oldukça önemlidir.

Proje sınıfımızın dilediği süre boyunca devam edebilir. Fakat destek veren sınıfımız en az bir yıl süre ile desteği taahhüt etmek zorundadır. Bir senenin tamamlanması akabinde sınıflarımız dilerlerse kardeşlerini desteklemeye devam edebilirler.