Gıda Bankacılığı

gida-bankaciligi-nedir_7055.jpg

Gıda Bankacılığı

İşletme sahibi olarak her türlü gıda, temizlik, giyecek ve yakacak malzemelerini ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilir, yaptığınız bağışı gider olarak kaydedebilirsiniz.

GIDA BANKACILIĞI NEDİR?

Nasıl bağışlayabilirim?

  1. Gıda Bankacılığı kapsamında yapılan bağış için fatura kesilir.

  2. Kesilen fatura Yetim Vakfı adına düzenlenir.

  3. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılır.

  4. Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresi yazılır.

  5. Taşıma için sevk irsaliyesi hazırlanır.

İşletmeme ait olmayan gıda vb. maddeleri bağışlayabilir miyim?

  1. Bağışlanacak malzemenin alış faturası bağışçı adına düzenlenir.

  2. Bağışçı aynı malzemeyi içeren kendi faturasını, Yetim Vakfı adına uygun fatura ibaresiyle düzenler.

  3. İşletmeye ait olmayan durumlarda söz konusu malın KDV dâhil bedeli gelir vergisi beyannamesinde bağış ve yardımlar kısmına yazılıp gelir vergisi indirimi olarak kabul edilir.

  • Gıda Bankacılığı hakkında Yetim Vakfı’nın 0212 970 60 60 numaralı telefonundan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.