İstanbul Merkez

 

Yetim Vakfı Genel Merkez

2017 yılından beri İstanbul’da, Edirnekapı Mihrimah Camii’ne komşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

İhtiyaç sahibi ailelerin giyim, gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarını tespit eden ve bu ihtiyaçları karşılayan Sosyal ve Acil Yardımlar, vakıf gönüllülerini karşılayıp onları ilgili alanlara yönlendiren Gönüllü Yönetimi, vakfın ve vakfa ait bütün lokasyonların hesaplarının tutulması, faaliyet ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, malî tabloların muhasebe yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlayan Malî İşler, basılı ve dijital materyaller oluşturarak kurumun imajını en doğru şekilde yansıtmaya çalışan Kurumsal İletişim, vakfın faaliyet alanlarına uygun olarak yurt dışındaki kurumlarla iletişime geçen, projelere fon sağlayan ve uluslararası üyelikleri takip eden Yurt Dışı Kaynak Geliştirme, vakfın kurumsal varlığını sürdürmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için aynî ve nakdî fon temin eden Fon Yönetimi ve Yurtdışı Projeler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek projelere kaynak oluşturan ve farkındalık sağlayan Kadın Kolları, vakfın farklı il ve ilçelerde daha geniş kitlelelerin faaliyetlere katılımını sağlamak için gayret gösteren ve kurumsal ziyaretler gerçekleştiren Teşkilatlanma ve Kurumsal İlişkiler gibi başlıca birimler burada hizmet vermektedir.

Vakıf personeli, profesyonelliğin yanı sıra gönüllülük esasına dayanan bir mesaiyle sorumluluklarını yerine getirmekte; bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle her geçen gün vakfın çalışma alanı genişlemekte ve ulaştığı yetim sayısı artmaktadır.

Adres: Karagümrük, Muhtar Muhiddin Sk. No:11, 34091 Fatih/İstanbul

İletişim: 0212 970 60 60