Gıda Bankacılığı

 

GIDA BANKACILIĞI NEDİR?

İşletme sahibi olarak her türlü gıda, temizlik, giyecek ve yakacak malzemelerini ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilir, yaptığınız bağışı gider olarak kaydedebilirsiniz.

Nasıl Bağışlayabilirim?

  1. Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağış için fatura kesilir
  2. Kesilen fatura Yetim Vakfı adına göre düzenlenir
  3. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılır
  4. Faturada “ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresi yazılır
  5. Taşıma için sevk irsaliyesi hazırlanır

İşletmeme ait olmayan gıda vb. maddeleri bağışlayabilir miyim?

  1. Bağışlanacak malzemenin alış faturası bağışçı düzenlenir
  2. Bağışçı aynı malzemeyi içeren kendi faturasını Yetim Vakfı adına, uygun fatura ibaresiyle düzenler
  3. İşletmeye ait olmayan durumlarda söz konusu malın KDV dâhil bedeli gelir vergisi beyannamesinde bağış ve yardımlar kısmına yazılarak gelir vergisi indirimi olarak kabul edilir

    Gıda Bankacılığı hakkında 0212 970 60 60 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz