Projeler

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi

Yaşadığımız dünyada savaş, doğal afet, açlık ve kıtlıklar, kaza ve hastalıklar nedeniyle milyonlarca çocuk yetim kalmakta; yetimlerin yarıya yakını ise aile ve kurum korumasından mahrum bulunmaktadır. Devletler ve STK’ların çocuklara olan desteği ise oldukça anlamlı olmakla birlikte devasa yetim nüfusuna ulaşmakta oldukça yetersiz kalmaktadır.

2017 yılından bu yana devam eden yetim çalışmalarımız 2021 yılı Nisan ayında Sponsor Destek Sistemi uygulamasının hayata geçirilmesiyle yeni bir ivme kazandı. Yetimlerin maddi olarak himaye edilmesini amaçlayan bu sistemde toplanan düzenli bağışlarla yetimlerin gıda, kıyafet, sağlık, eğitim ve barınma giderlerine destek olmayı amaçlıyoruz.

Sponsor Ol

Bir yetimin aylık sponsorluk bedeli 600 TL’dir.

Vakfımızın yetim çalışması yaptığı ülkelerdeki yetimlerden herhangi birine destek olmak isteyen kişi:

1. Yetim Sponsorluk Başvuru Formu ’nu web sayfamız üzerinden doldurarak onaylar.

2. Bir yetime sponsor olma süresi en az bir yıl olmalıdır. Bağışçılarımız web sitemiz üzerinden 36 aya kadar ödeme talimatı verebilirler. Süre dolduğunda sponsorluklarını diledikleri dönem boyunca tekrar uzatabilirler. Bağışçılarımızın sponsor olduğu yetimin üniversite tahsilini tamamlayıncaya kadar desteklerini devam ettirmesini umut ediyoruz.

3. Yetim sponsorluk başvurusunda bulunan bağışçılarımız, sponsorluk bedelini online olarak ödeyebilecekleri gibi yine kredi kartları ile talimat vererek, banka hesapları aracılığıyla, posta çeki hesabıyla ve bizzat Vakıf merkezimize teşrif ederek elden de ödeyebilirler.

4. İlk ödemesi yapılan yetime ait özet bilgiler (çocuğun adı, doğum tarihi, baba vefat tarihi, kardeş sayısı, ülkesi ve fotoğrafı) formda beyan edilen mail adresine iletilir.

5. Bağışçılarımız sponsorluğunu üstlendikleri yetimle ilgili bilgilere https://bagis.yetimvakfi.org.tr/bagisci adresinden de ulaşabilirler.

6. Yetim sponsorlarımız destek verdikleri çocuğa ait gelişmeleri, her yıl yenilenen fotoğraflarını, varsa kendilerine yazılmış mektupları, bağışçı portalı üzerinden takip edebilirler.

Yetim Sponsorluk Destek Projesi Kapsamında Hâmisi Olduğumuz Yetimlerin Ülkelere Göre Dağılımı

No Ülkeler Desteklenen Yetim Sayısı
1 Afganistan 74
2 Arakan  343
3 Arnavutluk 248
4 Azerbaycan 539
5 Bangladeş 218
6 Bosna Hersek 795
7 Çad 54
8 Doğu Türkistan 139
9 Filistin 2250
10 Irak 450
11 İran 360
12 Libya 72
13 Lübnan 130
14 Mali 334
15 Moro 103
16 Somali 2
17 Sri Lanka 50
18 Sudan   29
19 Suriye  2368
20 Togo 66
21 Tunus 78
22 Türkiye 1477
23 Yemen 1305
  TOPLAM 11486

 

Yetim Sponsorluk Destek Projesi Kapsamında Hâmisi Olduğumuz Yetimlerin İllere Göre Dağılımı

No İller Desteklenen Yetim Sayısı
1 Adana 132
2 Ankara 21
3 Batman 59
4 Bitlis 47
5 Hakkari 16
6 Hatay 28
7 İstanbul 894
8 Kilis 38
9 Şanlıurfa 204
10 Trabzon 38
  TOPLAM 1477