Kalkınma Projeleri

Kalkınma Projeleri

Yetim aileleri kalkındırma projelerimizle, ailelerimiz kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için çalışmalarımız devam ediyor.

Dünya genelinde yetim ailelerimizin temel sorunlarından en önemlisini ekonomik yetersizlikler oluşturmaktadır. Bu durum ise çocuk ve ailenin yaşam standartlarını direkt etkilemekte ve en hayati ihtiyaçlar olarak sıralayabileceğimiz eğitim, sağlık, yeterli beslenme, temiz suya erişim, kıyafet temini ve birçok ihtiyacın yeterince karşılanamamasına sebebiyet teşkil etmektedir.

Yetim Vakfı olarak ailelerin kendi kendilerine yeter duruma gelebilmeleri adına, yaşadıkları bölge şartları ve geçim vasıtaları incelenerek kalkınma projeleri oluşturuyoruz. Bu şekilde ailelerimiz hem üretime katılmanın hem de kendi geçimlerini temin edebilmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

PROJENİN UYGULANIŞI

Sosyal hizmet uzmanlarımız  tarafından tespit edilen yetim ailelerin yaşadıkları ülkelerin coğrafi durumlarına göre kalkınma projelerimizi belirleyip ailelere teslim ediyoruz. Aileler bu projelerle birlikte gelir elde ediyor.

BEKLENEN YARARLAR

  • Yetim ailelerine iş ortamı sağlayarak ekonomik imkanlarını geliştirmek.
  • Çocukların ve ailelerinin daha iyi ortamlarda sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak.
  • Maddi ve manevi yönden yetim çocuklara ve ailelerine destek olmak.
  • Yetim ailelerine düzenli gelir elde etmek ve çocukların daha iyi koşullarda yetişmelerini sağlamak
  • Yetim annelerini girişimciliğe teşvik ederek örneklik oluşturmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak.

Destek olmak için tıklayabilirsiniz.