Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez

Kış projemizle hedefimiz 12 ülkedeki yetim yavrularımıza ulaşmaktır.

Projenin ortaya çıkış amacı nedir?

Kış mevsimi, beraberinde bir takım zorluklar getiriyor. Soğuk havaya bağlı hastalıklar artıyor. Çocuğunu okula gönderirken, onun beslenme ihtiyacını dahi karşılamakta güçlük çeken aileleri, ısınma ihtiyacına bağlı ekstra problemler bekliyor. Bunun haricinde yakacak temin edemeyen dar gelirli ailelerin, çadırlarda yaşadığı için kış mevsimini daha ağır şartlarda geçiren mültecilerin, özellikle yetim çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalan annelerin durumunu iyileştirmek ve onlara sıcacık bir kış geçirmeleri için yardımcı olmak, projenin asıl ortaya çıkış amacıdır. Ve bu projemizle hedefimiz 12 ülkedeki yetim yavrularımıza ulaşmaktır.

Proje kapsamına alınacak ülkeler hangileridir?

Türkiye’yle birlikte Tunus, Bosna-Hersek, Irak, İran, Lübnan, Filistin (Lübnan Mülteci Kampları), Suriye, Yemen, Arakan, Bangladeş, Azerbaycan olmak üzere toplam 12 ülkedir.

Projenin hedef kitlesi kimlerdir?

Projenin öncelikli hedef kitlesi yetimler ve yetim aileleridir. Yetim Vakfı olarak, çalışma yaptığımız ülkelerde, yıl içerisinde farklı alanlarda projeler ve araştırmalar yapıyoruz. Çalışma yaptığımız ülkelerde faaliyet gösteren kardeş kuruluşlarımızın desteğiyle yetim, öksüz ve sosyal yetim olan çocukları ve yetimhanelerde kalan ihtiyaçlı grupları belirliyoruz. Ve bütün projelerimizi öncelikle onların ihtiyaçlarının giderilmesi üzerinde yoğunlaştırıyoruz.

Dağıtım yapılacak ülkeler hangi kriterlere göre belirleniyor?

Bu ülkelerin tespit ederken, bölgelerin mağduriyet derecelerine önem veriyoruz. Savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Tabii yukarıda da söylediğimiz gibi buralarda yaşayan yetim, öksüz, terk edilmiş ve sosyal yetimlerle yetimhaneler her zaman önceliğimizi oluşturuyor.

Dağıtımlar hangi şekilde yapılıyor?

Yetim Vakfı olarak yurt dışındaki çalışmalarımızı, organizasyon kabiliyeti ve tecrübesi olan kardeş kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Bu kurumlar, projenin uygulanacağı bölgelerde ihtiyaç sahibi yetim, öksüz, kimsesiz ve sosyal yetim olan çocukları ve yetimhaneleri belirliyor. Çocukların yaş grupları, cinsiyetleri ve sayıları gibi bilgileri tespit edip dağıtım organizasyonunun planlamasını yapıyor. Projeden faydalanacak yetimler tespit edildikten sonra satın alım işlemlerini yapıyor ve dağıtımları gerçekleştiriyoruz.

Dağıtılacak ürünlerin içeriği nedir?

Proje kapsamında dağıtımı yapılacak ürünleri iki kategoriye ayırdık: Giyecek ve yakacak. Giyecek olarak mont, kazak, etek, pantolon, atkı, bere, eldiven, çorap, bot, çizme ve ayakkabı gibi mevsimin gereğine uygun kıyafetler belirledik. Yakacak olarak da kömür, odun, doğalgaz ve mazot. Bunun yanı sıra bölgeye ve ihtiyaca göre elektrikli soba, kuzine soba, battaniye, yorgan, yastık, yatak gibi kış mevsimi için önem arz eden malzemeler de dağıtıyoruz.  

Dağıtılan ürünler ülkelere göre değişiklik gösteriyor mu? Gösteriyorsa niçin?

Evet, değişiyor. Dağıtım yapılacak ülkelerdeki satın alım maliyetine ve ihtiyaca göre ürünler de değişiklik gösteriyor. Örneğin bir ülkede yakacak olarak kömür kullanılırken, başka bir ülkede mazot kullanılıyor. Bir ülkede bot veya çizme gibi bir giyeceğe ihtiyaç varken başka bir ülkede ayakkabı yeterli olabiliyor. Biz de dağıtım yapılacak ürünleri bölge ve ülkenin ihtiyaçlarına ve satın alım gücüne göre belirliyoruz.

Zekâtlar bu projede geçerli oluyor mu?

Evet. Zekâtlar bu projemiz için geçerli oluyor.

Proje ne kadar sürecek?

Kış mevsimi, ülkelerin coğrafi özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Bunu da hesaba katarak projemizi Kasım ile Şubat arasındaki dört aylık zaman diliminde aktif bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz.

Projeye aynî bağış yapılabiliyor mu?

Evet. Kış projemize aynî bağış yapılabilir. Fakat bu dönemsel bir proje olduğu için projenin mahiyetine ve ihtiyacına uygun aynî bağışların yapılması önceliğimizdir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi giyecek olarak mont, kazak, etek, pantolon, atkı, bere, eldiven, çorap, bot, çizme ve ayakkabı bağışı yapılabilir. Yanı sıra elektrikli soba, kuzine soba, battaniye, yorgan, yastık, yatak ve yakacak olarak da kömür, odun, mazot gibi aynî bağışlar yapılabilir.

Projeye nakdî olarak nasıl destek olabiliriz?

Projeye nakdî olarak destekte bulunmak için yetimvakfi.org.tr adresi üzerinden bağış yapabilirsiniz. 1.000 TL ile yetim bir yavrumuza atkı, bere, mont, eldiven, çorap ve bottan oluşan bir giyim seti hediye edebilirsiniz. 750 TL ile bir yetim ailesine yakacak desteği verebilirsiniz. Aynı zamanda KIŞ yazıp 9868’e göndermek suretiyle projeye 10 TL, 8868’e göndermek suretiyle 70 TL,bağış yapabilirsiniz.

***

Kış Giyim Seti: https://bagis.yetimvakfi.org.tr/bagis/kis-giyim-destegi

Yakacak Desteği: https://bagis.yetimvakfi.org.tr/bagis/kis-yakacak-destegi

Kış Yardımı Serbest: https://bagis.yetimvakfi.org.tr/bagis/kis-yardimi-serbest