Duyuru : Çatalca Eğitim Kampüsü İnşaat Yapım İhalesi - Detay Bilgi Al

Akademi

Yetim Akademisi

Yetim Akademi, Yetim Vakfı’nın faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmesi  için gerekli olan bilgi üretme, uzman yetiştirme, gönüllü geliştirmeye yönelik çalışmalar  yürütecektir. Aşağıda Yetim Akademisinin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler yer  almaktadır. İkinci bölümde ise Yetim Akademisinin kavramsal çerçevesi ve  faaliyetlerine yön veren bakış açısını ele alacağız. 

Faaliyetlerimiz

Yetim Vakfı’nın temel amacını gerçekleştirebilmek, alanında ehil/uzman kişilerin vakıf bünyesinde görev almasıyla mümkündür. Akademi, bu amaca d.nük olarak, vakfın ihtiyaç duyduğu ehil kişileri yetiştirme noktasında akademik katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalarla aynı zamanda, projelerde görev alacak profesyonel ve g.nüllülerin ortak amaç etrafında buluşması sağlanacak ve yapılacak hizmetlerde hedeflenen kalite ve standarda ulaşılacaktır.

Yetim Akademi, Yetim Vakfı’nın faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan bilgi üretme, uzman yetiştirme, g.nüllü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütecektir. Aşağıda Yetim Akademi yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler yer almaktadır.

İkinci bölümde ise Yetim Akademisinin kavramsal çerçevesi ve faaliyetlerine yön veren bakış açısını ele alacağız. Akademinin yapacağı çalışmalarla ilgili olarak oluşturulan organizasyon şeması ekte bulunmaktadır. Yetim Akademi bünyesinde önemli bir yer tutacak olan bu programlar kapsamında; beşeri, tabii afetler ve savaş mağdurlarına yönelik psikolojik destek sağlayacak, travma tedavisi alanında yetkin psikologlar yetiştirilecektir. Ayrıca “aile terapisi, grup terapisi; sanat ve oyun terapisi” eğitimleri verilecektir.

A) Psikolog Geliştirme Programları 

B) Sosyal Hizmet Uzmanı Geliştirme Programları

Sosyal hizmet lisans ve ön lisans mezunlarının, teorik bilgi ve uygulama becerilerini arttırmaya yönelik, uzun süreli sertifika ve ileri uzmanlık programları gerçekleştirilecektir. Bu programlarda amaç, vakıf bünyesinde görev alacak sosyal hizmet mezunlarının, hizmet kalitesini arttırmak ve hedeflenen standartlara erişimini sağlamaktır.

C) Gönüllü Geliştirme Programları

Yetim Vakfı’nın hedeflediği çalışmalarda sağlıklı sonuçlar elde edebilmesi, hizmet verecek g.nüllülerin sürekliliğine ve çalışma alanlarıyla ilgili bilgi ve deneyime sahip olmalarına bağlıdır. Vakıf olarak gönüllü ilişkilerine özel önem veriyor ve profesyonel bir yaklaşım benimsiyoruz. Belli bir seçim sürecinden geçen g.nüllülerimize “g.nüllü uyum programı” sunulacaktır. Bu programın amacı; vakıf ve gönüllü farkındalığı sağlamak,çalışırken gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu program; sivil toplum kurumları, eğitim kurumları, yetimhaneler ve korunma ihtiyacı olan çocuklara hizmet veren diğer kurumların yöneticileri, eğitimcileri ve çalışanlarını kapsamaktadır. Geçici ve kısa vadeli g.nüllü çalışmaları dışında, g.nüllü çalışmalarımız iki genel başlık altında gerçekleştirilecektir:

•Refiklik: Ergenlik çağına gelmiş çocuklarımıza, yol arkadaşlığı yapacak ve onların karşılaştığı sorunlarıyla birebir ilgilenecek g.nüllü çalışmaları “Refiklik” olarak tanımlanmıştır.

•Ustalık: Gençlik dönemine gelmiş olan çocuklarımızın, belli bir alanda bilgi ve beceri kazanarak meslek edinmeleri konusunda katkı sağlayacak g.nüllülerimiz olacaktır. Bu başlık altında, gençlere

yönelik atölye çalışmaları düzenlenecektir. Her iki alanda hizmet verecek g.nüllülerimize yönelik, düzenli olarak beceri geliştirme programları düzenlenecektir.