Bhutan

20.11.2021 | 
Bhutan

Başkent: Thimphu

Yüzölçümü: 47.000 km²

Nüfus: 783.075

Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet

Bhutan, Himalaya Dağları arasında yer alan, dağınık yerleşimli bir Asya ülkesidir. Ülkede Bhutia, Nepal ve Sharkop olmak üzere üç büyük etnik grup yaşamaktadır. Bunlardan Bhutia, en büyük etnik grup olmakla beraber nüfusun yarısını temsil eder. Ayrıca ülkenin siyasî kanadını da Bhutia’lar oluşturmaktadır. Diğer büyük etnik grup Nepallilerdir. Bu iki etnik köken arasında yaşanan kültürel çatışmalar, ülkede önemli bir iç siyasî sorun oluşturmaktadır.

2020 verilerine göre kırsal nüfus 418.163, kentsel nüfus ise 353.445’tir. Ayrıca Bhutan hükûmeti, son on yılda aşırı yoksulların sayısını 2/3 oranında azaltmayı başarmış; 2007’den 2017’ye yoksulluk oranını %36’dan %12’ye kadar düşürmüştür.

Bhutan nüfusunun 1/3’ü 15 yaşın altındadır. Hem doğum oranıyla hem de ölüm oranıyla dünya ortalamasının altındadır. 1980’lere kadar çocuk ölümleri çok fazla olan Bhutan, bir gelişme göstermiş; hem güncel tıp teknolojisini hem de geleneksel tıp merkezlerini biraraya getirerek çocuk ölümlerini önemli oranda azaltmıştır. 2019’a göre yenidoğan her 1.000 bebekten 23’ü, beş yaş altındaki her 1.000 çocuktan 28.5’i ve her 100.000 anneden 89’u hayatını kaybetmektedir. Bhutanlı çocukların ölümünde pnömoninin hâlâ ciddi bir payı vardır. Fakat bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklı anne ve çocuk ölümlerinde bir azalma kaydedilmiştir.

Temel eğitim zorunludur. Ancak ülkedeki birçok çocuğun hâlâ devlet okullarına erişimi yoktur. Nüfusun hemen hemen yarısının kırsal bölgelerde yaşaması, örgün eğitimi zorlaştırmakta; çocukların yaklaşık %42’si okuma yazma konusunda zorluk yaşamaktadır. İlköğretim, okul öncesinden altıncı sınıfa kadar yedi yıllık bir programdan oluşmaktadır. İlkokulu bitiren çocukların yaklaşık %85’i ortaokul düzeyine geçebilmektedir. Ülkede ilköğretimi tamamlama oranı %99, ortaöğretime brüt kayıt oranı %84 ve genç okuryazarlık oranı %92’dir.

Okul kayıtlarındaki artış ve 20. yüzyılın sonlarından itibaren okuryazarlığa rağbet, ülkenin ekonomik kalkınmasına fayda sağlamıştır. Ancak eğitimin gelişmesinin yanında işgücünde ciddi dengesizlikler ortaya çıkmıştır. Örgün eğitim öğrencileri tarımsal mesleklerden uzaklaştırdığı için 21. yüzyılın başlarında, Bhutan’ın eğitimli gençleri kentsel alanlarda iş bulmak için mücadele ederken kırsal alanlar önemli işgücü sıkıntısı yaşamaya başlamıştır.

Bununla beraber 5-14 yaş arası çocukların %4’üne yakını tarım, inşaat, restaurant, otomobil atölyeleri gibi sektörlerde çalıştırılmaktadır. Aile içinde çocuklara kötü muamele ve istismar vakası çok yaygındır. 7-14 yaş arası çocukların %3.3’ü hem çalışmakta hem de eğitim hayatını beraberinde götürmektedir. 2011 yılında “According to the Labor Force Survey” adlı iş gücü anketine göre ulusal çapta 13-17 yaş arası 4.400 çocuğun ev dışında çalıştığı tespit edilmiş; Bhutan’da kız çocuklarının erkek çocuklardan daha fazla “çocuk işçi” olarak çalıştığı ifade edilmiştir.

Ülkede Budizm’e bağlı olmayan manastırlar bulunmasına rağmen herhangi bir eğitim ya da misyonerlik faaliyeti yapılması yasaktır. Azınlık da olsa ülkede bir Hristiyan grubu bulunmakta; UNICEF, Save the Children ve Simtokha Orphanage gibi kurumlar ülkedeki çalışmalarına devam etmektedir.

KAYNAKÇA:

AMICUS. “Simtokha School And Orphanage”. http://www.amicusfoundation.org/amicus-2/simtokha-school/simtokha.htm. (27.10.2021).

GLOBAL REACH. “Education System in Bhutan”. https://globalreach.bt/education-system-in-bhutan/. (28.10.2021).

Knoema. “Bhutan”. https://knoema.com/atlas/Bhutan. (27.10.2021).

Save the Children. “Help Save Children in Bhutan”. https://www.savethechildren.org/us/where-we-work/bhutan. (27.10.2021).

The World Bank. “The World Bank in Bhutan”. https://www.worldbank.org/en/country/bhutan/overview#1. (27.10.2021).

UNICEF. “Bhutan Annual Report 2020”. https://www.unicef.org/bhutan/reports/unicef-bhutan-annual-report-2020. (27.10.2021).

U.S. Department Of Labor. “Child Labor and Forced Labor Reports” https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/bhutan. (28.10.2021).

Worldometer. “Bhutan Population”. https://www.worldometers.info/world-population/bhutan-population/. (27.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021