Botsvana

20.11.2021 | 
Botsvana

Başkent: Gaborone

Yüzölçümü: 581.730 km2

Nüfus: 2.351.627

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

1966 yılında bağımsızlığını ilan eden Botsvana, o günden bu yana siyasî bakımdan istikrarlı bir görüntü çizmiştir. Nüfusun %79’u Tsvana, %11’i Kalanga, %3’ü Basarva, %7’si diğer etnik gruplardan meydana gelmektedir. Dinî dağılım %49 yerel inançlar, %49 Hristiyanlık, %2 İslam şeklindedir.

Kıtadaki diğer ülkelere kıyasla son derece olumlu sayılabilecek ekonomik yapısına rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik oranları hayli yüksektir. Yoksulluk oranı %30.3, işsizlik oranı %18.1’dir. Bunun yanı sıra, gelir seviyesindeki yükselme gelir düzeyindeki eşitsizliği de arttırmıştır. BM Kalkınma Programı’nın Eylül 2017’de yayımladığı “Sahra Altı Afrika’da Gelir Adaletsizliği Trendleri” başlıklı rapora göre Botsvana, kıtada gelir dağılımındaki eşitsizliğin en yüksek olduğu üç ülkeden biridir.

Bostvana’da ilk on yıllık eğitim ücretsizdir. 2015 yılına göre ilköğretimi tamamlama oranı %94, 2020 yılına göre ortaöğretimi tamamlama oranı %77’dir. Okula gitmesi gereken çocukların %10-12’si okula gitmemektedir. Genç okuryazarlık oranı %93’tür.

2020 yılına göre ülkede 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 785.530, 15-24 yaş arası gençlerin nüfusu 429.250’dir. Beş yaş altı her 1.000 çocuktan 35’i ve her 100.000 anneden 144’ü hayatını kaybetmektedir. Bostvana, yenidoğan her 1.000 bebekten 32’sinin hayatını kaybetmesiyle, dünyada en yüksek 66. bebek ölüm oranına sahip bir ülkedir.

2018 itibariyle, çocuklar dâhil olmak üzere nüfusun %20’si HIV pozitiftir. Bu, yüksek bir enfeksiyon oranı olmakla birlikte, 2003 yılındaki %37’lik orandan sonra önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Botsvana, HIV’in anneden çocuğa geçişini %2’ye düşürmeyi başarmış olsa da her beş kişiden birinin HIV taşıyıcısı olduğu bir toplumda büyüyen çocuklar ve gençler, çok ciddi potansiyel sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır.

Botsvana’daki çocuklar, refahlarını ve insan haklarını kullanma kapasitelerini ciddi şekilde etkileyen bir dizi risk faktörü ile de mücadele etmek durumundadır. Ülkedeki evsiz çocukların durumu oldukça endişe vericidir. İçinde yaşadıkları şartlar içler acısıdır. Çoğu zaman çete şiddetinin ve ekonomik sömürünün kurbanı olmakta; fuhuş ve uyuşturucu mafyalarının istismarına açık halde bulunmaktadırlar.

UNICEF’in tahminlerine göre Botsvana’da 130.000 civarında yetim çocuk bulunmaktadır. Bunlardan 93.000’i AIDS nedeniyle yetim kalmıştır. Bu nedenle, Botsvana’daki çocukların ebeveyn bakımı olmadan büyümesinin ana nedeni olarak HIV/AIDS gösterilebilir. Ebeveynlerinin hastalanmasıyla birlikte çocuklar aile içinde daha fazla sorumluluk almakta; çoğu zaman bir gelir elde etmek için çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum birçoğunun okula gitmesini neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Ebeveynlerini AIDS’ten kaybeden birçok yetim çocuk, eğitim ücretlerini ve okulla ilgili diğer masraflarını karşılamakta zorlanmaktadır.

Ülkede bulunan yetimhanelerden bir kaçı şöyledir: The Orphans and Vulnerable Children’s Center, House of Angels Orphanage, Botswana Orphan Project, HPP Botswana, Sentebale ve Bo Nkgonne-Botswan. Çocuklar üzerinde çalışan STK’lardan bazıları SOS Children's Village Serowe, Love Botswana Outreach Mission, Hope Worldwide Botswana’dır. Ayrıca Bobonong, Jwaneng, Thamaga, Moshupa, Tonota, Letlhakane, Ramotswa, Lobatse, Tlokweng ve Palapye’de yetimhaneler bulunmaktadır.

KAYNAKÇA:

Bureau of International Labor Affairs. “Botswana”. 2020 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Botswana (dol.gov). (15.11.2021).

Humanium. “Children of Botswana”. https://www.humanium.org/en/botswana/. (15.11.2021).

Knoema. “Botswana”. https://knoema.com/atlas/Botswana. (15.11.2021).

NCBI. “Botswana children’s needs: orphans and vulnerable children dominated child welfare system”. Botswana children’s needs: orphans and vulnerable children dominated child welfare system (nih.gov). (15.11.2021).

UNICEF. “Child Disability Overview”. https://data.unicef.org/topic/child-disability/overview/. (15.11.2021).

Sisters of Charity. “Orphans and vulnerable children at Mmopane Village, Botswana”. https://scnfamily.org/orphans-and-vulnerable-children-at-mmopane-village-botswana/. (15.11.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “Botswana”. https://www.soschildrensvillages.ca/botswana. (15.11.2021).

Worldometer. “Botswana Population”. https://www.google.com/search?q=Botswana+population+worldometer&oq=Botswana+population+worldometer&aqs=chrome..69i57j0i19j69i60.6197j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8. (14.11.2021).