Burundi

20.11.2021 | 
Burundi

Başkent: Gitega, Bujumbura

Yüzölçümü: 27.834 km²

Nüfus: 12.364.765

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Büyük Göller bölgesinde yer alan Burundi Cumhuriyeti’nin idarî başkenti Gitega’dır, fakat iktisadî başkent olarak Bujumbura kabul edilir. Ülkenin resmî dilleri Fransızca ve Rundicedir. Burundi’nin etnik yapısı temel olarak Hutular, Tutsiler ve Twalardan oluşur. Nüfusun %85’ini oluşturan Hutular, ülke içerisinde baskın bir karaktere sahiptir. Bu etnik grubu, nüfusun yaklaşık %14’ünü oluşturan Tutsiler takip eder. Üçüncü etnik çoğunluk olan Twaların nüfusa oranı ise yaklaşık %1 civarındadır.

0-14 yaş aralığındaki çocuklar nüfusun %45’ini oluşturur. Ülkede 59.000’den fazla çocuk, şiddetli akut yetersiz beslenme ve kirli içme sularından bulaşan hastalıklara yakalanma riski altındadır. Yenidoğan her 1.000 bebekten 36’sı, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 55’i ve her 100.000 anneden 548’i hayatını kaybetmektedir. Ayrıca beş yaşın altındaki çocukların %56’sı kronik olarak yetersiz beslenmektedir.

Nüfusun yaklaşık %80’inin yoksulluk sınırının altında yaşaması, Burundili çocukların eğitim hayatını ciddi anlamda etkilemektedir. Bugün itibariyle ilkokulu tamamlayabilen çocukların oranı %59.38, ortaokul ve liseyi tamamlayabilen çocukların oranı %33.2, hiç okula gitmeyen çocukların oranı ise %7.58’dir. Şiddet görmek ya da fiziksel istismara uğramak gibi olumsuz durumlar, özellikle kız çocuklarının eğitim hayatını yarıda bırakma sebeplerinin başında yer alır. Ülke genelinde gençlerin okuryazarlık oranı %87’dir.

Devletin istikrarsız ekonomisinden etkilenen binlerce çocuk, Burundi sokaklarında dilencilik yapmakta, bir kısmı sokak satıcısı olarak çalışmakta ve bir kısmı da fiziksel istismara uğramaktadır. Ülkede asgarî çalışma yaşı 16’dır. Fakat 5-14 yaşları arasında çalışan çocukların oranı%33.2, hem okula gidip hem de çalışmak zorunda olan 7-14 yaş arasındaki çocukların oranı %30.5’tir. Çocuklar genellikle tarım, balıkçılık, hayvancılık, madencilik, zanaat, tuğla yapımı ve ev işi gibi sektörlerde istihdam edilmektedir.

Burundi, Afrika kıtasında nüfus yoğunluğu en fazla olan ve doğum oranı en yüksek olan ülkeler arasındadır. Aynı zamanda dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. Yoksulluk ve hastalık gibi sebepler yüzünden ülkede 835.996 çocuk, savunmasız ve suistimale açık durumdadır.

Ülkede yaklaşık 640.000 yetim çocuk bulunmaktadır. Ayrıca Burundi’de 90 yetimhane olduğu bilinmekte ve bu yetimhanelerde yaklaşık 4.780 çocuk kalmaktadır. Yoksulluk, terk edilme ve ebeveyn ölümü gibi nedenlerle kimsesiz kalan çocuklar, Children of All Nations gibi ABD menşeli misyoner kurumlar tarafından evlat edindirilmektedir. Ayrıca Katolikler, Roman Katolikler ve Alman Protestanlar, Church Mission Society gibi kurumlar da ülkede misyonerlik faaliyetleri yürütmektedir.

Ülkede bulunan bazı yetimhaneler Village Of Hope Burundi, Hope Centre Burundi, Mutwenzi Gitega, Busoro, Orphelinat de Kiremba Sud, Hope For Christ, Orphanage De Muremera, Mutando Kiremba Orphelinat ve Handicap Center of Gakwende, Orphelinat de Condi’dir. Çocuklar ve yetimlerle ilgili çalışma yapan STK’lardan bazıları da CARE International, SOS Children’s Village Gitega, SOS Children’s Village Bujumbura, Sojpae-Burundi, Fondation Dorcas Burundi, Save the Children International Burundi, SOS Villages d’Enfants Burundi ve Foundation Stamm’dır.

KAYNAKÇA:

AA. “Afrika’da Yeni Bir Hutu-Tutsi Krizine Doğru”. https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/afrikada-yeni-bir-hutu-tutsi-krizine-dogru/1226380. (07.10.2021).

Church Mission Society. “Young People Leading the Way in Burundi”. https://churchmissionsociety.org/our-stories/young-people-leading-the-way-in-burundi/. (07.10.2021).

ESDA. “Burundi”. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=GF8M. (07.10.2021).

Knoema. “The completion rate of primary education in Burundi”. https://knoema.com/data/burundi+completion-rate+primary-education. (07.10.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “Sponsor a Child in Burundi”. https://www.sos-usa.org/where-we-are/africa/burundi (07.10.2021).

UNICEF. “Burundi”. https://www.unicef.org/media/98361/file/2021-HAC-Burundi-May-Update.pdf. (01.10.2021).

WWO. “Burundi without Orphans”. https://worldwithoutorphans.org/about/national-teams/country-movements/people_organization/141197. (01.10.2021).

Son Eklenenler