20.11.2021 | 
Çad

Başkent: N’Djamena

Yüzölçümü: 1.284.000 km²

Nüfus: 17.060.759

Yönetim Biçimi: Başkanlık Sistemi

Orta Afrika’nın ortasında yer alan Çad’da en yaygın din %60’lık bir oranla İslam’dır. Bunu %35’lik bir oranla Hristiyanlık takip eder. Resmî dil Fransızcadır. Çad nüfusunun yaklaşık 7.854.390’ını çocuklar oluşturmakta ve anne başına yaklaşık 5.3 çocuk düşmektedir. Ancak bu çocukların büyük bir çoğunluğunun fakirlik, fiziksel şartların yetersizliği, öğretmen eksikliği, sınıfların kalabalıklığı, cinsiyet eşitsizliği, kentsel ve kırsal alanlar arasındaki eşitsizlik gibi problemler yüzünden eğitim haklarını elde ettiği söylenemez.

İlkokul çağındaki çocukların nüfusu 2.000.000’a yakındır. 6-11 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık %34’ü, 9-14 yaş aralığındaki çocukların ise yaklaşık 800.000’i okula gitmemektedir. Okula kayıt olan çocukların oranı güney bölgelerde %95, kuzey bölgelerde ise %20-40 arasında değişmektedir. Ülke genelinde 15-24 yaş arası genç nüfusun okuryazarlık oranı %41, yetişkin okuryazarlık oranı ise %22’dir.

2019 İnsanî Gelişme Raporu’na göre Çad, dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Yoksulluk, nüfusun %55’ini büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca Çad, yoksulluğa bağlı ölüm oranı dünyadaki en yüksek ülkelerden biridir. 2020 verilerine göre 173.000’i şiddetli olmak üzere, 450.000 akut beslenme yetersizliği vakası görülmüştür. Ayrıca menenjit, sıtma, sarıhumma ve yenidoğan tetanisi gibi hastalıklar, çocuk ölümlerinin başlıca sebeplerindendir. Annelerin ve beş yaş altı çocukların ölüm oranlarına bakılacak olursa, yenidoğan her 1.000 bebekten 69’unun, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 119’unun ve her 100.000 anneden 1.140’ının hayatını kaybettiği görülür.

Ülkede yoksulluk düzeyinin artmasındaki nedenlerden biri de iç karışıklık ve terör nedeniyle Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Nijer ve Kamerun gibi ülkelerden mültecilerin gelmesidir. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan 2019 yıl sonu raporunda, ülkede 442.700 mülteci bulunduğu belirtilmekte, fakat bu sayısının 480.000’i geçtiği tahmin edilmektedir. 18 yaş altı mülteci sayısı yaklaşık 142.220 civarındadır. Bu çocuklar her türlü tehlikeye ve her çeşit istismara karşı savunmasız durumdadır.

Çad’da asgarî çalışma yaşı 14 olmasına rağmen ekonomik problemlerden dolayı birçok aile çocuklarını 14 yaşından önce çalıştırmaktadır. 5-14 yaş arasında çalışan çocukların oranı %48.8, 7-14 yaş arasında hem çalışıp hem okuyan çocukların oranı %28.4’tür. Çocukların istihdam edildiği başlıca alanlar tarım, kömür üretimi, hayvancılık, balıkçılık, tuğla yapımı, marangozluk, madencilik, ev işi, terzilik, temizlik hatta dilenciliktir. Dolayısıyla ülkedeki “çocuk işçiliği” baskın bir şekilde kendini göstermekte ve bu durum “insan ticareti”ne kadar varabilmektedir. Ayrıca erkek çocuklar silahlı gruplar tarafından kaçırılmakta ve çalışmak zorunda olan kız çocukları türlü istismarlara maruz kalmaktadır.

Ülkede yaklaşık 1.030.000 yetim bulunmaktadır. Çad hükûmeti, yetim çocuklar ve dul kadınlar üzerinden misyonerlik faaliyetleri yapılmasına izin vermekte; bunlardan biri olan TEAM kuruluşu, ülkede bir takım sosyal etkinlikler, sağlık hizmetleri, İncil okumaları gibi çalışmalarla varlık göstermektedir. Ayrıca Çad’da Protestan eğitimi veren FATES ve SCPEDT adlı özel okullar, Orthodox Congregational Church in Lanesville adlı kuruluşun çatısı altında varlık göstermektedir.

KAYNAKÇA:

Humanium. “Realizing Children’s Rights in Chad.” https://www.humanium.org/en/chad/. (11.10.2021).

Knoema. “Chad-Under-Five Mortality Rate”. https://knoema.com/atlas/Chad/Child-mortality-rate. (11.10.2021).

MAHAMAT, Mahamat; GÜDÜL Serpil; BİLGİN, Kamil Ufuk. “Çad Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Sisteminde Yoksullukla Mücadele”. “Reducing Poverty in the Local Government System of CHAD Republic”. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1480728. (11.10.2021).

Orthodoxs Congregational Church in Lanesville. “Mission: Chad” https://occlanesville.org/missions/lanesville-global/mission-chad/. (11.10.2021).

Reliefweb. “Chad Situation Report, 30 Sep 2020”. https://reliefweb.int/report/chad/chad-situation-report-30-sep-2020. (11.10.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “SOS Children’s Villages in Chad.” https://www.soschildrensvillages.ca/chad. (11.10.2021).

UNDP. İnsani Gelişme Raporu 2019. “Gelirin ötesinde, ortalamaların ötesinde, bugünün ötesinde: 21. yüzyılda insani gelişmedeki eşitsizlikler”. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_turkish.pdf. (11.10.2021).

Son Eklenenler