20.11.2021 | 
Cibuti

Başkent: Cibuti

Yüzölçümü: 23.200 km²

Nüfus: 1.007.349

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Demokrasi

Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri olan Cibuti, Kızıldeniz’in girişinde olması hasebiyle oldukça stratejik bir konuma sahiptir ve Doğu Afrika’nın kapısı olarak görülür. Dolayısıyla misyonerlerin odak noktalarından biridir. 2017 yılına göre Afrika’nın en hızlı büyüyen on ülkesinden biridir. Ancak yoksulluk ve işsizlik, en temel sorunların başında gelmekte; halkın %42’si yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Nüfusun %65’i Somali, %35’i Afar ve %5’i diğer etnik gruplardan oluşur. Cibuti’nin %95’i Müslüman’dır. Geriye kalanı Hristiyan ve yerel inanışları olan kesimdir. Resmî dilleri Arapça ve Fransızcadır. Somali ve Afar gibi yerel diller de kullanılır. Ancak eğitim ve öğretim dili olarak Arapça kabul edilir.

Eğitim Sistemi Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra 6-16 yaş arası çocukların eğitimi, zorunlu hale gelmiştir. İlköğretimi tamamlayan çocukların oranı %65’tir. 15-24 yaş arası okuryazarlık oranı %73, yetişkinlerin okuryazarlık oranı ise %50’dir. Cibuti’de yaşayan göçmenlerin ve kırsal kesimde bulunan yerlilerin eğitime erişim imkânı sınırlıdır.

Cibuti’de 0-14 yaş arası yaklaşık 285.650 çocuk ve 15-24 arası yaklaşık 180.990 genç bulunmaktadır. 2020 verilerine göre 18 yaş altı toplam çocuk sayısı 358.800’dür. Yenidoğan her 1.000 bebekten 30’u, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 57’si hayatını kaybetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiklerine göre dünyada görülen sıtma vakalarının %18’ini Cibuti’deki vakalar oluşturmaktadır. 2018 verilerine göre ülkede 719.115 vaka görülmüş, bunların 336.659’u yüksek riskli vakalar olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 0-14 yaş arası yaklaşık 600 çocuk HIV/AIDS virüsüyle yaşamaktadır. Cibuti’de anne ölümlerine bakılacak olursa her 100.000 anneden 248’inin hayatını kaybettiği görülür.

Ülkenin başlıca problemlerinden biri de yoksulluğun beraberinde getirdiği çocuk işçiliğidir. Dar gelirli ailelerin çocukları çalışmak zorunda kalmakta; reşit olmayan birçok çocuk, yasadışı ve kötü işçilik şartlarında, türlü şekillerde istismar edilerek çalıştırılmaktadır. Devlet tarafından çocukları korumak için bir takım önlemler alınmasına rağmen bu çalışmalar yetersiz gelmektedir. Son verilere göre ülkede 5-14 yaş arası çocukların %12’sinden fazlası, çalıştığı için eğitim hayatına devam etmemektedir.

Göçmenler de hesaba katılacak olursa, ülkede yaşayan 120.000 göçmenden, 22.800’ü 18 yaş altıdır. Cibuti’de doğan mülteci çocukların doğum belgesi alabilmesi, iskânı ve eğitim hayatlarının devam edebilmesi de ülkenin başlıca meselelerindendir. Ülkede yaklaşık 1.000 sokak çocuğu sadece göçmenlerden oluşmaktadır. Yaşları 8-18 arasında değişen bu çocukların %90’ı erkektir. Caritas, son 18 yıldır Cibuti’deki sokak çocukları için faaliyet göstermektedir. Kendi verilerine göre 117 çocuk topluma kazandırılmış ve 2019’da savunmasız sokak çocukları için gece barınakları kurulmuştur.

Cibuti’deki yetim sayısı yaklaşık 33.000’dir. Ülkedeki yetimhanelerden biri olan ABD fonlu Cibuti Yetimhanesi’nde 70 çocuk kalmakta ve 200 çocuk kuruma kabul edilmeyi beklemektedir. Ayrıca 2011’den beri Tadjourah şehrinde misyonerlik faaliyetleri gösteren SOS Çocuk Köyleri, yetim çocuklarla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Kaynaklara göre Loyada, Galafi, Dorra, Holhol, Arta, Obock, Dikhil, Tadjoura, Ali Sabieh ve Djibouti'de yetimhaneler vardır.

KAYNAKÇA:

Humanium. “Children of Djibouti”. https://www.humanium.org/en/Cibuti/. (24.10.2021).

Knoema. “Cibuti”. https://knoema.com/atlas/Cibuti. (24.10.2021).

Mıgrants Refugees. “Djibouti-Caritas Supports Migrant Street Children”. https://migrants-refugees.va/2021/08/12/djibouti-caritas-supports-migrant-street-children/. (24.10.2021).

Orphanages Directory. “Archive for the Djibouti Category”. https://www.orphanagedirectory.org/category/djibouti. (24.10.2021).

Stratejik Düşünce Enstitüsü. “Cibuti: Eski Dünyanın Yeni Kapısı”. https://www.sde.org.tr/analiz/cibuti-eski-dunyanin-yeni-kapisi-analizi-11581. (24.10.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “General Information on Djibouti”. https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/africa/djibouti. (24.10.2021).

The Borgen Project. “Combating Child Labor in Djibouti” https://borgenproject.org/child-labor-in-djibouti/. (24.10.2021).

The World Bank. “The Work Bank in Djibouti.” https://www.worldbank.org/en/country/djibouti. (24.10.2021).

Worldometer. “Djibouti Population”. https://www.worldometers.info/world-population/Cibuti-population/. (24.10.2021).

WPF. World Food Programme. “Djibouti”. https://www.wfp.org/countries/Cibuti. (24.10.2021).

Son Eklenenler
  • 16.12.2021
  • 20.11.2021