20.11.2021 | 
Çin

Başkent: Pekin

Yüzölçümü: 9.597.000 km²

Nüfus: 1.446.699.115

Yönetim Biçimi: Tek Parti Tipi Sosyalist Cumhuriyet

Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının yansıra yüzölçümü bakımından da dünyanın en büyük dördüncü ülkesidir. Ülkede yaklaşık 56 farklı etnik grup yaşamaktadır. %92’lik bir oranla en baskın grup Çinlileridir. Resmî Dil Çincedir. Halkın %74’ü geleneksel Çin halk inançlarına sahiptir. %18’i Budist, %5’i Hristiyan ve %2’si Müslüman’dır.

0-14 yaş aralığındaki çocukların nüfusu 254.930.370 ve 15-24 yaş aralığındaki gençlerin nüfusu 169.500.030’dur. Anne çocuk ölümlerine bakıldığında her 1.000 bebekten yedisinin, beş yaş altı her 1.000 çocuktan dokuzunun ve her 100.000 anneden 29’unun hayatını kaybettiği görülür.

Çin’de kırsal bölgelerde yaşayanlar ve etnik azınlıklar, sağlık hizmetlerinden daha az yararlanmaktadır. Örneğin Şanghay’da beş yaş altı ölüm oranı 1.000 çocukta 10’dan daha azken Tibet’te bu oran 1.000 çocukta 450’dir. Gelir dağılımı ve eşitsizlik çok barizdir. Yaklaşık 4.200.000 çocuk yoksulluk içinde yaşamakta; 9.000.000’a yakın çocuğun dezavantajlı durumda olduğu tahmin edilmektedir. 

Ayrıca Çin’deki “tek çocuk politikası”, pek çok çocuğun, özellikle kız çocuklarının terk edilmesine, para karşılığı satılmasına ve bazı bölgelerde öldürülmesine sebep olmaktadır. “Kota dışı” hamilelikler Doğu Türkistan gibi coğrafyalarda, hamileliğin son ayında bile olsa kürtajla sonlandırılmaktadır. Bebeğin cinsiyetine göre yapılan kürtaj yasak olmasına rağmen, yaygın olarak uygulanmakta, kız ve erkek çocukların sayısı arasında bir dengesizliğe neden olmaktadır.

Çin, birçok devlet tarafından da eleştirildiği üzere Doğu Türkistan, Tibet, İç Moğolistan ve Hong Kong gibi coğrafyalarda insan haklarını ihlal etmektedir. Bunlar arasında Doğu Türkistan, “insan olarak dünyada yaşamanın en zor olduğu coğrafya” olarak ifade edilebilir. 35.000.000’a varan nüfusuyla bugün tamamen hapishaneye çevrilen Doğu Türkistan’da çocuk bakım merkezi, yetimhane ve yatılı okul görünümlü çocuk kamplarında 2.500.000’dan fazla çocuğun ailelerinden zorla koparıldıkları ve bir kültürel soykırım aracı olarak asimilasyona tabi tutuldukları bilinmektedir. BM Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre “bir gruba ait çocukları bir başka gruba zorla nakletmek” açıkça soykırım uygulamasıdır. Çin’in yıllar yılı kısırlaştırma ve zorunlu kürtajlarla işlediği cinayetler de ayrıca hesaba katılmalıdır. ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada, Litvanya gibi birçok ülke Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım suçları işlediği konusunda hemfikirdir.

Çin’de ilköğretimi tamamlama oranı %92.5, ortaöğretime brüt kayıt oranı ise %94.5’tir. Ülke genelinde genç okuryazarlık oranı %99.7’dir. Yasal çalışma yaşı  asgarî 16 olmasına rağmen 10-15 yaş arasındaki çocukların yaklaşık %7.74’ü işçidir. Doğu Türkistan’da pamuk tarlalarında beş, altı yaşındaki çocukların bile çalıştırıldığı medyaya yansımaktadır. Hükûmet istatistiklerine göre Çin’de yaklaşık 100.000 kadın ve çocuk ticareti yapılmakta, tahminlere göre çocuklar, bu rakamın %10’unu temsil etmektedir.

2014 verilerine göre ülkede yaklaşık 20.600.000 yetim bulunmaktadır. Aynı zamanda ebeveynleri hasta olan, engelli olan, kaybolan, hapse veya toplama kamplarına kapatılan ve kendilerine bakacak kimsesi bulunmayan çocukların sayısı birkaç milyonu bulmaktadır. Fakat Çin, istatistikleri paylaşmadığı için gerçek rakamı bilmek mümkün değildir.

KAYNAKÇA:

BMC Public Health. ““Maternal mortality ratio in China from 1990 to 2019: trends, causes and correlations”. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11557-3?gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cGSL8aXPYCnx8CLKxncGsGmBupFNkbTly0cuWh70vpit91Q7GtH11IaAoZUEALw_wcB. (26.10.2021).

Humanium. “Children of China”. https://www.humanium.org/en/china/. (26.10.2021).

Inkkstone. “Brutal Child Abuse Case Shows Limits of Tolerance in China”. https://www.inkstonenews.com/society/brutal-child-abuse-case-shows-limits-tolerance-china/article/3109091. (26.10.2021).

Kavak, Hafize Zehra. “Dünyada Yetim Gerçeği”. (Temmuz 2014). https://insamer.com/tr/dunyada-yetim-gercegi_124.html. (08.11.2021).

Knoema. “China”. https://knoema.com/atlas/China. (26.10.2021).

SIXTH TONE. “With Far Fewer Abandoned Babies, China’s Orphanages Stand Empty”. https://www.sixthtone.com/news/1007569/with-far-fewer-abandoned-babies%2C-chinas-orphanages-stand-empty. (26.10.2021).

Statista. “Population Distribution in China 2020, by Broad Age Group”. https://www.statista.com/statistics/251524/population-distribution-by-age-group-in-china/. (26.10.2021).

Tang, Can. Zhao, Liqiu. Zhao, Zhong. IZA. (May 2016). “Child Labor in China”. https://ftp.iza.org/dp9976.pdf. (27.10.2021).

World Health Organization. “Children: improving survival and well-being”. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality. (26.10.2021).

Worldometer. “China Population”. https://www.worldometers.info/world-population/china-population/. (27.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021