EMDR
01.05.2021

EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Geçmiş ve gelecekle çalışır, yaşadığımız ve etkisinden kurtulamadığımız rahatsız edici anıları anlamlandırarak etkisinden çıkmamızı ve rahatlamamızı sağlayan bir yöntemdir. Pozitif Psikoterapi insanların temelde `Sevme´ve `Bilme´ olarak iki temel kapasiteye sahip olduğunu düşünen kültürler arası bir yaklaşımdır. İnsan yaşamını Beden, Başarı, Temas ve Gelecek/Fantazi olmak üzere dört boyut açısından ele alır. Kişinin sahip olduğu enerjiyi bu alanlarda eşit olarak kullanmasını, günlük yaşamda denge kurulması açısından önemli gören terapi ekolüdür.

Benzer Faaliyetler