Gine Bissau

20.11.2021 | 
Gine Bissau

Başkent: Bissau

Yüzölçümü: 36.125 km²

Nüfus: 2.030.606

Yönetim Biçimi: Parlamenter Demokrasi

Birçok Afrika ülkesinden farklı olarak Gine Bissau’nun resmî dili Portekizcedir. Fakat nüfusun sadece %14’ü bu dili konuşmakta, geri kalanı Kriol ve diğer yerel dilleri konuşmaktadır. Ülkede bulunan etnik grupların başlıcaları Balanteler, Fulaniler, Mandyakolar ve Mandingolardır. Ayrıca Müslümanlar, nüfusun %45’ini, Hristiyanlar %5’ini ve yerel inançlara sahip olanlar da %50’sini oluşturmaktadır.

Kilometrekareye yaklaşık 44 kişi düşen Gine Bissau, Afrika’nın en küçük ve en yoksul ülkelerinden biridir. Nüfusun yaklaşık 2/3’ü yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 1974’te bağımsızlığını kazanmış olmasına rağmen, ülke içinde yaşanan istikrarsızlık ve darbelerin bu yoksullukta ciddi payı bulunmaktadır. Bu durum öncelikle kadınları ve çocukları; özellikle de 15-25 yaş arasındaki gençleri etkilemektedir.

Ülkedeki 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 825.127’dir. 2019 verilerine göre beş yaş altı her 1.000 çocuktan 78’i, her 1.000 bebekten 52’si hayatını kaybetmektedir. Beş yaş altı çocuk ölümlerinin %0.06’sı konjenital anomali, %0.08’i yenidoğan sepsisi ve bulaşıcı hastalıklar, %0.14’ü solunum yolu enfeksiyonu, %0.09’u ishal ve %0.04’ü HIV/AIDS’e bağlıdır. Kendisinde HIV virüsü bulunan çocukların sadece %10’u tedavi imkânı bulabilmekte ve yaklaşık 3.500 çocuk bu virüsle yaşamaktadır.

2017 istatistiklerine göre her 100.000 anneden 667’si hayatını kaybetmektedir. Gine Bissau’da anne başına düşen çocuk sayısı yaklaşık 4.33’tür. Çocukların nüfusa kayıt oranı %23.6’dır. Annelerin büyük bir çoğunluğunda anemi bulunmaktadır.

2020 yılına göre çocukların ilköğretime kayıt oranı %68, ilkokulu tamamlama oranı %62’dir. Bu oran ortaokula gelindiğinde %32’ye düşmektedir. Sel endişesi ve öğretmenlerin sürekli grev yapmaları, eğitimi tehdit eden en önemli iki unsurdur. Örneğin 2016-2017 öğretim yılında yapılan grevler, 92 günlük bir kayba neden olmuştur. Ülke genelinde gençlerin okuma yazma oranı %77, hiç okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise %48’dir.

Kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmesi, erkek çocukların çalışmak zorunda olması, eğitimlerine devam etmeleri önünde büyük bir engeldir. 2010 yılı verilerine göre kız çocuklarının yaklaşık %22’si 18 yaşından önce evlendirilmiştir.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 14, tehlikeli işler için asgarî yaş 18’dir. Çocuk ticaretinin yapılması, çocukların zorla çalıştırılması ve yasadışı işlerde istihdam edilmesi yasaktır. Hükûmet, çocuk işçiliğine yönelik girişimleri koordine etmek üzere “Çocuk İşçiliği ile Mücadele için Bakanlıklar Arası Komisyon”, “İnsan Ticaretini Önleme ve Mücadele Etme Ulusal Komitesi”, “Ulusal Kadın ve Çocuklar Enstitüsü” gibi mekanizmalar oluşturmuştur. Buna rağmen ülkede 5-17 yaş arasında çalışmak zorunda olan çocukların oranı %17’dir. Gine Bisseau, Batı Afrika bölgesinde “çocuk kaçakçılığı” için önemli bir istihdam merkezi olarak kabul edilmektedir. 2007’de International Organization for Migration tarafından hazırlanan raporda, Gine Bissaulu çocukların çoğunlukla Senegal’e kaçırıldıkları ve dilenmeye zorlandıkları ifade edilmiştir.

Ülkede yaklaşık 110.000 yetim vardır. Fulancuda, Quinhamel, Farim, Canchungo, Quebo, Buba, Mansoa, Catio, Bubaque ve Cacheu’da yetimhaneler bulunmaktadır. Ayrıca kimi kurumlar, dinî ve ilmî hüviyet adı altında ve kilise aracılığıyla misyonerlik faaliyetlerinde bulunmaktadır.

KAYNAKÇA:

Ecoi.net. “2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Guinea-Bissau”. https://www.ecoi.net/en/document/2040554.html. (19.10.2021).

Humanium. “Children of Guinea-Bissau”. https://www.humanium.org/en/guinea-bissau/. (19.10.2021).

IOM UN MIGRATION. “Guinea-Bissau. Facts and Fıgures”. https://www.iom.int/countries/guinea-bissau. (19.10.2021).

Knoema. “Guinea-Bissau”. https://knoema.com/atlas/Guinea-Bissau/topics/Education. (19.10.2021).

Orphanage. List of Orphanages. “Archive for the Guinea Bissau Category”. https://www.orphanagedirectory.org/category/guinea-bissau. (19.10.2021).

SAVING LIVES CHANGING LIVES. “Guinea-Bissau”. https://www.wfp.org/countries/Guinea-Bissau?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12704227080&utm_content=131414802668&gclid=CjwKCAjwn8SLBhAyEiwAHNTJbdQeBSuPrqZV3Olp2_X-0yJhwIgqXxp6zDov8RpuomPovVurmx0FQBoC1CgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds. (19.10.2021).

THE BORGEN PROJECT. “5 Facts About Poverty in Guinea-Bıssau”. https://borgenproject.org/poverty-in-guinea-bissau-2/. (19.10.2021).

UNICEF. “Guinea-Bissau Key Demographic Indicators”. https://data.unicef.org/country/gnb/. (19.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021