Hakkımızda

Sıkça Sorulan Sorular

Yetim Vakfı, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/500 Esas ve 2017/169 Karar numaralı ilamıyla 15.03.2017 tarihinde kurulmuştur.

a- Yeryüzünde, ihtiyaç sahibi olan yetim ve öksüz çocuklara din, dil, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeksizin gerekli insanî yardımı ulaştırmak,

b- Yetim ve öksüz çocukların sevgi ve şefkat dolu bir çevrede, ruh ve beden sağlığı yerinde; toplumun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürmesine hizmet edecek şekilde yetişmesini sağlamak ve buna katkıda bulunacak ortamı oluşturmak,

c- Yetim, öksüz ve dezavantajlı grupta yer alan çocukların yetimlik, öksüzlük ve dezavantajlı grupta olma sebeplerini tespit etmek, bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik araştırmalar yapmak, kamuoyunun bu konudaki farkındalığını arttırmak ve ilgili alanlarda rapor hazırlamak,

d- Yetim ve öksüz olmadığı halde içinde bulunduğu ortam gereği yetersiz beslenen, kötü barınma koşullarında yaşayan; anne baba sevgi ve ilgisinden yoksun, fiziksel ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan “sosyal yetimler” için toplumsal farkındalık oluşturmak ve sosyal yetimlere gerekli desteği vermektir.

Vakfın adı: Yetim Vakfı
Merkezi sicil no (MSN): 6257
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi no: Fatih/ 9520581726

Yetim Vakfı, Yardım Toplama Kanunu kapsamında, yardım çalışmaları ile ilgili yıllık olarak izin almakta olup T.C. İstanbul Valiliği’nin 05.11.2020 tarih ve 111447 sayılı olurları ile Türkiye genelinde “05.11.2021- 04.11.2020” tarihleri arasında bir yıl süreyle yardım toplama izni bulunmaktır.

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu olarak kurumumuzun idamesi için gerekli olan idarî kesintilerle ilgili kararımız şu şekildedir:

• Yetim Sponsorluk/Hamilik projemizin Türkiye bölümünden idarî kesinti yapılmamaktadır.

• Yurt dışı Sponsorluk/Hamilik faaliyetlerimiz için %5’lik idarî hizmet bedeli kesintisi yapılmaktadır.

• Ramazan döneminde kabul ettiğimiz fitre ve fidye bağışlarından idarî kesinti yapılmamaktadır.

• Bunun dışındaki diğer proje ve faaliyetlerimizden yapılan kesinti oranı %15 olarak belirlenmiştir.