Honduras

20.11.2021 | 
Honduras

Başkent: Tegucigalpa

Yüzölçümü: 112.490 km2

Nüfus: 9.904.608

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Demokrasi

Diğer pek çok Latin Amerika ülkesi gibi 19. yüzyıl başlarında bağımsızlık sürecine giren ve 15 Eylül 1821’de İspanya’ya karşı bağımsızlığını ilan eden Honduras’ta nüfusun etnik dağılımı %97 Melez, %2 Afrikalı, %1 Avrupalı şeklindedir. Halkın %83’ü Hristiyan, %17’si Müslüman, Yahudi, Budist ve ateisttir.

2021 yılına göre yenidoğan her 1.000 bebekten 13’ü, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 16.8’i ve her 100.000 anneden 65’i hayatını kaybetmektedir. Amerika kıtasının en yoksul ikinci ülkesi olan Honduras, dünya üzerinde yoksulluk sorununun en yüksek düzeyde görüldüğü ülkelerden biridir. Günümüzde ülke ekonomisi büyük oranda ABD’ye ve başta IMF olmak üzere küresel finans kuruluşlarına endekslidir.

Ülkedeki işsizlik oranı %50’nin üzerindedir. İnsanların yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Honduras’ta halkın %43’ü aşırı yoksuldur. Yetersiz beslenme ve barınma altyapısı ile bebek hastalıkları yaygın ve ciddi sorunlardır. Kötü altyapı özellikle kırsal alanlarda kendini gösterir. Bu tür bölgelerde yaşayan Honduraslıların yaklaşık %80’inin temiz su ve sanitasyona erişimi yoktur.

Honduras, %40’ı 15 yaşın altında oldukça genç bir nüfusa sahiptir. Fakat bu genç nüfusun eğitim imkânları kısıtlıdır. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı endişe vericidir. 15 yaşın üzerindeki altı Honduraslıdan biri okuma yazma bilmemektedir.

Honduras, özellikle 2001 ve 2007 arasındaki dönemde, büyük ölçekli ekonomik ve siyasi göçle karakterize edilmiştir. Binlerce Honduraslı, daha iyi bir yaşam arayışı içinde ülkelerini terk etmiş, çoğu, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldikleri ABD’ye gitmiştir.

Honduras’taki bir diğer önemli sorun da çete şiddeti olgusudur. Şiddetli sokak çeteleri olan “maraşlar” sokak ve banliyöleri ele geçirerek yoksul mahallelerde işe alınan küçükleri cezbederler. Kötü şöhretli “Mara Salvatrucha”nın şimdi çoğu küçük çocuk olan yaklaşık 100.000 üyesi vardır. Maraşlar genellikle aileleri dağılmış ya da sevgi, saygı ve şefkat görmeyen, olumlu rol modellerden mahrum çocuklar için aile görevi görmektedir.

Honduras hükûmeti 1990’da BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi onaylamıştır. Bununla birlikte, ülkedeki birçok çocuk büyük zorluklarla karşı karşıyadır. 1-5 yaş arasındaki her 10 çocuktan biri kronik olarak yetersiz beslenmektedir ve Honduraslı çocukların yaklaşık üçte biri normalin altında bir kilo ve cüsseye sahiptir. Sosyal dışlanma, yoksulluk ve aile desteğinin olmaması genellikle küçükleri suç faaliyetlerine itmektedir.

Çocuk işçiliği de bu Orta Amerika ülkesinde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, 5-14 yaş arasındaki bütün çocukların yaklaşık %10’u çocuk işçiliği faaliyetlerinde yer almaktadır. Bu çocukların çoğu okula gitmemekte ve dolayısıyla temel eğitim alamamaktadır.

Daha da büyük bir sorun, cinsel sömürüye maruz kalan çocukların sayısındaki artıştır. Başkent Tegucigalpa sokaklarında ve Comayagüela kentinde yaklaşık 2.400 çocuk fuhşa zorlanmaktadır. Özellikle kızlar risk altında olsa da, cinsel sömürüye maruz kalan erkek çocukların sayısı da artmaktadır. Ülkede yaklaşık 150.000 çocuk siyasî ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle yetim kalmıştır.

KAYNAKÇA:

İNSAMER. “Ülkeler Profili”. https://www.insamer.com/tr/ulke-profili-honduras/. (16.11.2021).

UNICEF. “Honduras” https://data.unicef.org/country/hnd/. (16.11.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “General Information on Honduras”. https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/americas/honduras. (16.11.2021).

Son Eklenenler