Kabo Verde

20.11.2021 | 
Kabo Verde

Başkent: Praia

Yüzölçümü: 4.033 km²

Nüfus: 564.096

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

“Yeşil Burun Adaları” olarak da bilinen Kabo Verde Cumhuriyeti, Atlas Okyanusu’nda bulunan ve on volkanik adadan oluşan bir ada ülkesidir. Adalar volkanik kökenlidir ve ülke için tehlike arz etmektedir. Nüfusun %75’i Creole, %20’si Afrikalı ve %5’i Avrupalıdır. Resmî diller Portekizce ve Crioulo’dur. Roma Katolikleri ülkede çoğunluk durumundadır. Bunu Protestanlar, Hristiyanlar ve Müslümanlar takip eder.

Ülkede 0-14 yaş arası toplam nüfus 156.130, 14-25 arası toplam nüfus ise 94.840’dır. Nispeten genç bir nüfusa sahip olan ülke, çocuk haklarının öneminin farkındadır. Buna rağmen çocuk haklarını yerine getirmek konusunda politik ve yasal önlemlere çok az destek verilmiştir.

Kabo Verde, tatlı içme suyundan yoksundur ve ülkede kuraklıklar çok uzun sürmektedir. Kamusal tüketim için su, depolama sarnıçlarından, derin kuyulardan ya da büyük şehirlerden sağlanır. Kırsal nüfusun %25’inin güvenli içme suyuna erişimi yoktur. Aynı zamanda kırsal kesimlerdeki konutların %35’inde tuvalet veya kanalizasyon sistemi yoktur. Bu da çocuklarda bir takım bulaşıcı hastalıklara yol açmaktadır. Ülkede beş yaş altındaki her 1.000 çocuktan 17’si hayatını kaybetmektedir. Başlıca sağlık sorunları ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonu olarak gösterilebilir. Ayrıca anemi, küçük çocuklar ve hamile kadınlar arasında oldukça yaygındır. HIV/AIDS’in yaygınlığı düşüktür. Kolera periyodik olarak ortaya çıkmaktadır. Bebek ölüm oranı, bölgedeki en düşük oranlardan biridir. Buna göre yenidoğan her 1.000 bebekten yaklaşık 12’si hayatını kaybetmektedir.

Kabo Verde’de ilkokulun ilk altı yılı ücretsizdir ve 16 yaşına kadar eğitim zorunludur.  Ülkede ilköğretimi tamamlama oranı %98, ilkokula hiç gitmeyen çocukların oranı %2’dir. Ortaöğretime net kayıt oranı %92’dir. Ülkede okuma yazma bilen gençlerin oranı %98, yetişkinlerin oranı ise %86.8’dir. Verilerden de anlaşılacağı üzere ülkede okuryazarlık oranı yüksektir. Cape Verde hükûmeti, gençler için eğitim fırsatlarını genişletmeyi amaçlayan projelerde STK’lar ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır.

Kimi çocuklar, aileleri, akrabaları veya öğretmenleri tarafından şiddet görmekte veya türlü şekillerde istismar edilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında Kabo Verde’deki bazı çocukların güvenli olmayan ortamlarda yaşadığı söylenebilir. Ekonomik problemleri olan aileler, çocuklarını bir gelir kaynağı olarak kullanmakta ve onların eğitim hayatını sonlandırmaktadır. Tarımda, balıkçılıkta, ev işlerinde, çöp toplamada, ayakkabı boyacılığında veya tehlikeli işlerde çalıştırılan çocuklara yardımcı olacak sosyal programlar, sorunu ele almak için yeterli değildir.

İş Kanunu, asgarî çalışma yaşını 14 olarak belirlemekte ve 16 yaşından küçük çocukların gece veya zehirli ürünler üreten işletmelerde çalışmasını yasaklamaktadır. 14-18 yaş arası çocuklar haftada 38 saatten, günde 7 saatten fazla çalışamazlar. Anayasa, çocuk emeğinin sömürülmesini açıkça yasaklar. Fakat erkek çocukların %76’sı ve kız çocuklarının %57’si türlü iş sektörlerinde istihdam edilmektedir.

Ülkede yaklaşık 8.400 yetim oluğu bilinmektedir. The Cape Verde Foundation, SOS Children’s Villages, Boa Vista ve The Underprivileged Children Association gibi misyoner kuruluşlar ülkede çalışmalar yürütmektedir.

KAYNAKÇA:

ENDSLAVERY. “Child Labor in Cape Verde”. http://www.endslavery.va/content/endslavery/en/publications/youth_symposium_2014/caboverde.html. (26.10.2021).

Knoema. “Cabo Verde”. https://knoema.com/atlas/Cabo-Verde/topics/Education. (26.10.2021).

Refworld. “2004 Findings on the Worst Forms of Child Labor-Cape Verde”. https://www.refworld.org/docid/48c8ca4b38.html. (25.11.2021).

SOS CHILDREN’S VILLAGES. “SOS Children’s Village Assomada”. https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/africa/cape-verde/assomada. (26.10.2021).

Statista. “Cabo Verde: Infant Mortality Rate from 2009 to 2019”. https://www.statista.com/statistics/806716/infant-mortality-in-cabo-verde/. (26.10.2021).

The Cape Verde Foundation. “Founded by The Resort Group, The Cape Verde Foundation focuses on helping the children of Cape Verde, offering them new opportunities and prosperity for the future”. https://www.capeverdefoundation.org/. (26.10.2021).

Worldometer. “Cabo Verde Population”. https://www.worldometers.info/world-population/cabo-verde-population/. (26.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021