Kamboçya

20.11.2021 | 
Kamboçya

Başkent: Phnom Penh

Yüzölçümü: 181.035 km²

Nüfus: 17.032.313

Yönetim Biçimi: Meşruti Krallık

Ülkenin adı Sanskritçede “altın toprak” veya “barış ve refah ülkesi” anlamındaki Kamboja kelimesinden gelmektedir. Etnik bakımdan nüfusun %90’dan fazlasını Khmerler oluşturur. Diğer etnik gruplar ise Vietler, Çinliler ve Çamlardır. Nüfusun %95’i ülkenin resmî dili olan Khmerce konuşur; sömürge döneminin etkisiyle ülkede ikinci dil Fransızcadır. Ülkenin %95’i Budist, %4.5’i Müslüman’dır. Geri kalanını küçük dinî gruplar oluşturur.

Ülkedeki çocuk nüfusuna bakılacak olursa, 0-14 yaş aralığındaki çocukların toplam nüfusunun 5.170.330 ve 15-24 yaş aralığındaki gençlerin toplam nüfusunun 2.988.630 olduğu görülür. Kamboçya’da bir anne başına düşen çocuk sayısı 2.48’dir. 2019 verilerine göre her 1.000 bebekten 19’u, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 22’si, her 100.000 anneden 160’ı hayatını kaybetmektedir.

Kamboçya’da difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık ve tüberküloz gibi hastalıklara karşı çocukların yalnızca %40’ı aşılanmış durumdadır. Sıtma, ishal ve akut solunum yolu enfeksiyonu, çocuk ölümlerinde etkilidir. Sıtma, dünyada her yaştan insandan yılda yaklaşık 300.000.000 akut hastalık vakasına ve en az 1.000.000 ölüme neden olmakta; çocuklar bu hastalıktan önemli oranda etkilenmektedir.

Kamboçya’da çocuk ölümleri, coğrafî bölgelere göre farklılık gösterir. Kırsal kesimdeki çocuklar, eğitimsiz annelerden doğanlar ve anneleri doğumda yardım alamayanlar daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Hamile kadınların %66’sı anemiktir. Hasta olan veya yetersiz beslenen annelerin bebekleri daha yüksek hastalık ve erken ölüm riskiyle karşı karşıyadır.

Kamboçya’da ilköğretime brüt kayıt oranı %95, ilkokula gitmeyen çocukların oranı %5 ve ortaöğretime brüt kayıt oranı %45.1’dir. Ülke genelinde gençlerin okuryazarlık oranı %91’dir. 5-14 yaşları arasında çalışan çocukların oranı %7.5, hem okula hem de işe giden 7-17 yaş arasındaki çocukların oranı ise %6.3’tür. Ülkede asgarî çalışma yaşı 15’tir. Çocuklar genellikle şeker kamışı hasadı, gece balıkçılığı, pirinç üretimi, tuğla yapımı, inşaat, ev işleri, araba yıkama, çöp toplama ve tuz üretimi gibi işlerde çalıştırılırlar.

Ülkedeki 20 çocuktan biri fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Birçok çocuk kaçırılmakta, zorla çalıştırılmakta, ailelerinden ayrılmakta ve yatılı bakım kurumlarına yerleştirilmektedir. Çocukları korumaya yönelik yasalar üzerinde çalışma yapılmaktadır, ancak yürürlükte olan kapsamlı ve planlı bir sistem henüz bulunmamaktadır. 2017 yılında yaklaşık 907 Kamboçyalı çocuğun gözaltına alındığı; ülkede çocukların ihtiyaçlarını karşılayan bir adalet sisteminin olmadığı bilinmektedir.

Ülkedeki tahmini yetim sayısı 420.000’dir. Devlet eliyle açılan 21 yetimhane bulunmakta ve her biri yaklaşık 30 çocuğu barındırmaktadır. STK’ların çocuk bakım merkezlerinde ve devlet kurumlarında yaklaşık 6.000 yoksul ve yetim çocuk yaşamaktadır. Bu çocuklardan ortalama 1.000’i devlet kurumlarında kalmaktadır. Yetimhanelerde yaşayan çocukların %80’inin en az bir ebeveyninin olduğu tahmin edilmektedir. Yetimhanelerin büyük çoğunluğu devlet tarafından yönetilmemekte, bağışlarla finanse edilmektedir.

Ayrıca SOS Children’s Village Phnom Penh, Lighthouse Organization, Phnom Penh New Life Orphanage, Place of Rescue ve the Jesuit Refugee Service gibi misyoner kuruluşlar da ülkedeki faaliyetlerini sürdürmektedir.

KAYNAKÇA:

AKMAL, Muhammed. “Orphanages and Their Volunteers: A Look at Cambodia’s Orphanage Voluntourism Industry”. Asian Studies Center. (December 18, 2019). https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2019/12/18/orphanages-and-their-volunteers-a-look-at-cambodias-orphanage-voluntourism-industry/. (27.10.2021).

DARA, Voun. “More than 6,000 kids in Cambodia in orphanages”. The Phnom Penh Post. (02 December 2020). https://www.phnompenhpost.com/national/more-6000-kids-cambodia-orphanages. (27.10.2021).

Knoema. “Cambodia” https://knoema.com/atlas/Cambodia/topics/Education. (27.10.2021).

PRB. “Children in Cambodia Face high Mortality Rate”. https://www.prb.org/resources/children-in-cambodia-face-high-mortality-rate/. (27.10.2021).

Statista. “Cambodia”. https://www.statista.com/search/?q=cambodia&Search=&qKat=search. (27.10.2021).

U.S. DEPARTMENT. “Child Labor and Forced Labor Reports”. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/cambodia. (27.10.2021).

UNICEF. “Child Protection”. https://www.unicef.org/cambodia/child-protection. (27.10.2021).

Worldometer. “Cambodia Population”. https://www.worldometers.info/world-population/cambodia-population/. (27.10.2021).

Son Eklenenler
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021
  • 20.11.2021