Okullar Açılıyor İyilik Zili Çalıyor

Okullar Açılıyor İyilik Zili Çalıyor

Kırtasiye projemizle yeni bir eğitim yılına hazırlanan 24 ülkedeki yetim çocuklarımıza destek oluyoruz.

Yetim Vakfı olarak, yaklaşık 400 milyon yetim çocukla aynı dünyada yaşamanın ağır sorumluluğunu hissediyoruz. Ve yeni projeler ortaya koyarken, bu çocuklara nasıl faydalı olabileceğimizi, küçücük omuzlarındaki yükü nasıl kaldırabileceğimizi düşünerek hareket ediyoruz.

Bunlardan biri olan “Kırtasiye Projesi” de yeni bir eğitim yılına başlayacak olan yetim çocuklara destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

***

Yetim Vakfı’nın Kırtasiye Projesi’yle ulaşmak istediği hedef nedir?

Öncelikle Yetim Vakfı olarak, yaklaşık 400 milyon yetim çocukla aynı dünyada yaşamanın ağır sorumluluğunu hissediyoruz. Ve yeni projeler ortaya koyarken, bu çocuklara nasıl faydalı olabileceğimizi, küçücük omuzlarındaki yükü nasıl kaldırabileceğimizi düşünerek hareket ediyoruz.

Bunlardan biri olan “Kırtasiye Projesi” de yeni bir eğitim yılına başlayacak olan yetim, öksüz, kimsesiz ve sosyal yetim durumundaki çocuklarımıza okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtarak destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Dolayısıyla hedefimiz, yeni başlangıçlara mutluluğun imzasını atmak ve çocuklarımızın eğitim hayatını sekteye uğratacak eksiklikleri telafi etmektir.

Ayrıca bu proje, İslam coğrafyasının farklı yerlerinde yaşayan yetim yavrularımıza bir moral, motivasyon ve yaşama sevinci olabilme umudu taşıyor. Yanı sıra yetim çocuklar üzerinden Batı-Hristiyanlık merkezli bir dünya kurmaya çalışan misyonerlerin faaliyetlerine karşı bir etki oluşturabilme, kardeş coğrafyalarda yaşananları yerinde gözlemleyebilme ve yetim yavrularımızla ilgili acil projeleri ülkemiz hayırseverlerinin gündemlerine taşıyabilme gayreti taşıyor.

Yetim Vakfı, Kırtasiye Projesi kapsamında kimlere yardım ulaştırmayı hedefliyor?

Yetim Vakfı’nın çalışma alanına giren yetim, öksüz, terk edilmiş ve sosyal yetim kapsamı içerisinde bulunan bir milyarı aşkın, oldukça geniş bir kitle bulunuyor. Bu çerçevede yetim ve öksüz çocuklarımız, yetimhane ve kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlar ve anne babaları olsa dahi onların sevgi, şefkat ve ilgisinden mahrum olan çocuklarımızın bulunduğu ülke ve bölgelerde bu projemizi gerçekleştireceğiz.

İhtiyaç sahibi çocuklar nasıl tespit ediliyor?

Yetim Vakfı’nın çalışma yürüttüğü ve ulaşmayı hedeflediği ülke ve bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri, araştırma ve fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Kardeş kuruluşlarımızın da katkılarıyla ülke ve bölgelerde bulunan yetim, öksüz ve sosyal yetim olan, yetimhanelerde bulunan en ihtiyaçlı gruplar belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. Kırtasiye Projesi’nin çalışmaları da öncelikli olarak bu alanlarda gerçekleştirilmektedir.

Yetim Vakfı, Kırtasiye Projesi’ne nasıl hazırlanıyor?

Öncelikle projenin uygulanacağı ülkeler belirleniyor. Bu ülkelerin belirlenmesindeki en önemli etken, ülkedeki yetim çocukların tablosu oluyor. Bu şekilde bakıldığında dünya yetim nüfusunun önemli bir kısmını barındıran ve son dönem istatistiklerine göre dünyadaki her üç yetimden ikisinin bulunduğu Afrika kıtası öne çıkıyor. Afrika’yı yoksulluk ve doğal afetlerin fazlaca yaşandığı Güney ve Güneydoğu Asya ile savaş ve kaos ortamının milyonlarca çocuğu yetim bıraktığı Ortadoğu takip ediyor. Yine potansiyel kriz bölgeleri olarak öne çıkan Balkanlar ve Kafkasya da proje kapsamına giren bölgelerimiz arasında yer alıyor.

Yetim Vakfı Kırtasiye Projesi’ni uygulayacağı bölgelerini tespit ederken nelere dikkat ediyor?

Bu bölgelerin tespit edilmesinde mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgelerde bulunan yetim, öksüz, terk edilmiş ve sosyal yetimler ile yetimhaneler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Proje kapsamında çocuklara dağıtılacak olan malzemeler nelerdir?

2022-2023 eğitim öğretim dönemine girerken, proje kapsamında her bir yetim çocuğa okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapılacaktır. Kırtasiye malzemesi olarak öncelikle çizgili, çizgisiz, kareli defter ve resim defteri verilecektir. Bunun yanı sıra kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi, kalem kutusu, kalemtıraş, defter-kitap kabı, cetvel, geometri seti, pergel seti, boyama kalemi seti, telsiz dosya, su matarası ve tipex gibi muhtelif malzemeler dağıtılacaktır.

Malzemelerin sayısı ve çeşitliliği, dağıtım yapılacak ülkenin eğitim sistemine, çocukların yaş gruplarına ve bütçeye göre değişkenlik gösterecektir.

Yetim Vakfı bu sene hangi ülkelerde Kırtasiye Projesi’ni gerçekleştirecek?

Yetim Vakfı olarak bu sene 24 ülkede bulunmayı planlıyoruz. Proje kapsamında bulunan ülkeler Türkiye’yle birlikte Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna, Burkina Faso, Çad, Filistin, Irak, İran, Libya, Lübnan, Mali, Moro, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus ve Yemen’dir.

Kırtasiye dağıtımları nasıl gerçekleşmektedir?

Yetim Vakfı, kırtasiye dağıtımlarını ilgili ülkelerdeki partner kurumlar üzerinden gerçekleştirmekte; fakat Türkiye ve Suriye’deki dağıtımları kendisi yapmaktadır.

Kırtasiye Projesi’ne destek olmak için bir eğitim setinin fiyatı nedir?

Bir çocuğa hediye edilecek eğitim setinin fiyatı 300 TL’dir. Bunun haricinde “EĞİTİM” yazıp 9868’e göndermek suretiyle 10 TL bağış yapmak da mümkündür.

Yurt dışından bağış yapmak mümkün mü?

Evet mümkün. Dilerseniz, yetimvakfi.org.tr adresinden bağış yapabilirsiniz.

https://bagis.yetimvakfi.org.tr/bagis/kirtasiye