Yayınlar

I. Dünya Savaşı Esnasında Yetim ve Öksüz Çocukların Himayesi ve Eğitimi: Darüleytamlar

Darüleytamlar, Osmanlı Devleti’nde yetim ve öksüzlere sahip çıkma anlayışının bir tezahürü olarak I. Dünya Savaşı esnasında, gerek

 • 25.11.2022

Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentileri

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine göre gelişmekte olan ülkelerde 5-14 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 250 milyond

 • 25.11.2022

Eytam Sandıklarının Para Arzı ve Sandıklardan Yetimlerin Faydalandırılması (1851-1926)

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nde 1851’de kurulan eytam sandıklarının işleyişi üzerinde durulmuştur.

 • 25.11.2022

Türkiye'de Çocuk İstismarı ve Çocuk İşçiliği

Çocuk istismarı konusu geçmişten günümüze gelen bir konu olmakla birlikte toplumun bilgi düzeyi arttıkça, insanların bu konuda bil

 • 25.11.2022

Sokakta Yaşayan Çocukların Aile, Sosyal Hizmet Kurumları ve Sokak Deneyimleri: İstanbul İli Örneği

Sosyal hizmet mesleği, birey, grup ve toplulukların sosyal değişim ve gelişimi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleştirilmesin

 • 25.11.2022

Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Yetimhaneler

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde içinde bulunduğu sürekli savaş hali, bunların getirmiş olduğu yıkım ve tahribatlar, sıhhi pro

 • 25.11.2022

Türk Kahramanlık Destanlarının Öksüz, Yetim Bahadırları

Bahadırın obasının, ilinin düşman tarafından yağmalanması, ailesinin tutsak edilmesi ya da ortadan kaldırılması ve öksüz-yetim kal

 • 24.11.2022

Osmanlı Devleti’nde Kimsesiz Çocuklara Yönelik Yabancı ve Gayrimüslim Müdahaleleri (1840-1922)

Yapı ve yaratılış itibariyle zayıf ve aciz olan çocuk, hayatını sürdürebilmek için başkalarının bakım ve korumasına ihtiyaç duyar.

 • 24.11.2022

Hz. Muhammed (s.a.s)'in Yetimlerle İlişkisi

Cahiliye Döneminde meydana gelen kabile savaşlarıyla birlikte uzun yıllar süren kan davalarında çok sayıda çocuk yetim kalmıştır.

 • 24.11.2022

Klasik Türk Şiirinde "Yetim"

İç dünyası ve sosyal çevresi içindeki özellikleriyle insan, edebiyatın vazgeçilmez unsurlarından biridir.

 • 24.11.2022

Türkçede Öksüz ve Yetim Çocuklarla İlgili Sözler

Çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ve topluma kazandırılmasında, toplumun çekirdeğini teşkil eden kurum olarak ailenin

 • 24.11.2022

Osmanlılarda Yetimlerin Korunması Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Bilindiği gibi insan yaratılışı itibarıyla medenî bir varlıktır ve bu nedenle toplum içerisinde yaşaması esastır.

 • 24.11.2022

Osmanlı Toplumunda Yetimlerin Himayesi ve Eytâm Sandıkları

Toplumun himayeye en muhtaç kesimini yetimler oluşturur. Savaşlar, doğal afetler vb. sebeplerle ailelerini kaybeden kimsesiz, öksü

 • 24.11.2022

İslam Hukukunda Kimsesiz Çocuklar

Geleceğin teminatı ve insan soyunun devamını sağlayan ailenin en değerli meyvesidir çocuk.

 • 24.11.2022