Yayınlar

Deprem, Kitlesel Travma ve Sonrası

Altı Şubat 2023 sabahı depremin etkilediği şehirler büyük bir yıkımla sarsılırken ülkenin geri kalanı depremin büyüklüğünü, etkisi

 • 01.12.2023

DEPREMDEN SONRA ÇOCUKLAR

Deprem gibi doğal afetler herkes gibi çocukları da olumsuz etkiler. Bu etkilerin kısa veya uzun vadeli olup olmaması ise çocuğun

 • 24.11.2023

Depreme Maruz Kalan Bireylerin Psikolojik Durumları

Bu çalışmanın amacı, depreme maruz kalmış bireylerde depremin psikolojik etkilerini ortaya çıkarmaküzere bir ölçek geliştirmektir.

 • 24.11.2023

Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Çocuklar bir toplumda en savunmasız durumda olan, korunması ve kollanması gereken bir varlık olarak ifade edilebilir.

 • 24.11.2023

Doğal Afet ve Çocuklarla İletişim

Afetler, insanlar üzerinde fiziki ve psikolojik yönlerden kalıcı veya geçici hasarlar bırakabilmektedir. Çocuklar ve yaşlı insanl

 • 24.11.2023

Doğal afet ve çocuk

Afet; Doğa veya insan eliyle oluşturulmuş, insan ̧ ların hayatlarını sosyal ve ekonomik faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebil

 • 24.11.2023

Doğal Afetler, Göçler ve Sosyal Dinamikler

Son yıllarda hem küresel hem de bölgesel dinamikler dolayısıyla ağırlıklı olarak göç konusunun uluslararası boyutunu konuşsak da

 • 24.11.2023

Doğal Afetlerin Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri

Doğal afetler öngörülemeyen, etkileyeceği alan ve etki düzeyi tahmin edilemeyen, çok fazla sayıda can ve mal kayıpları ile sonuçl

 • 24.11.2023

Depremin Küçük Çocuklar Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Programları

Son yıllarda dünya üzerindeki birçok bölge de büyük depremler meydana geldiği gibi Türkiye’de de çok yakın bir zamanda depremler

 • 24.11.2023

Afet İletişimi Nedir, Ne Değildir?

Afetler, toplumun tamamı ya da belirli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal açıdan kayıplar meydana getiren, hayatın olağ

 • 24.11.2023

Acil Durumlarda Çocuk Koruma Eğitimi

İnsan hakları, coğrafi konum, etnik kimlik, din, milliyet veya toplumsal cinsiyet gibi etmenler ne olursa olsun, insanların insa

 • 24.11.2023