Yayınlar

Çocuklar ve Deprem

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele yer kabuğundan çıkan enerji sonucu oluşan sismik dalgalanma ve bu sebeple yeryüzüne yansıyan

 • 08.12.2023

Deprem Bölgesinde Çocuk Olmak

Depremin yarattığı bütün sorunlar yaşlarına göre yoğunluğu değişmekle birlikte çocuklar üzerinde yetişkinlere nazaran çok daha ağı

 • 08.12.2023

Deprem Bölgesinde Engelli Olmak

Engellilik dendiğinde sadece fiziksel engellilik akla geliyor.

 • 08.12.2023

Deprem Sonrası Travma Belirtileri, Umut ve İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem; bireyleri sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olums

 • 08.12.2023

Deprem Sonrası Yetişkin Bireylerin

Son yaşadığımız 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Merkezli depremler toplamda 11 ili etkilemiştir. Şiddetli hissedi

 • 08.12.2023

Deprem Sonrası Kaygı Bozukluğu

Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar kitabının devamı niteliğinde olan bu kitapta eğitim araştırmalarının güncel durumuna

 • 08.12.2023

Deprem Tipi Travma Sonrasında Gelişen Travma

17 A ğustos ve 12 Kas ım depremle•i, önemli bir deprem ülkesi olan Türkiye' de.do ğal afetler ve sonuçları ile ilgili öncelikle e

 • 08.12.2023

Deprem Travma Sonrası Normal Nedir

6 Şubat 2023 günü yaşadığımız deprem ile beklenmedik bir biçimde kendimizi güvende ve rahat hissettiğimiz yuvalarımızın aslında

 • 08.12.2023

Deprem ve Göç İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Dünya genelinde insanların hayatları üzerinde derin ve yıkıcı izler bırakan, yeryüzünün sarsılmasına yol açan depremlerin etkile

 • 08.12.2023

Deprem, İnsan Hakları ve Acıya Bakmak

Öncelikle bütün katılımcılara ve konuşmacılara hoş geldiniz diyorum. Gösterdikleri ilgi için teşekkürlerimi sunuyorum.

 • 08.12.2023

Deprem, İnsan Hakları, Gelecek

Deprem gibi doğal afetler herkes gibi çocukları da olumsuz etkiler. Bu etkilerin kısa veya uzun vadeli olup olmaması ise çocuğun

 • 08.12.2023

Deprem, Kitlesel Travma ve Sonrası

Altı Şubat 2023 sabahı depremin etkilediği şehirler büyük bir yıkımla sarsılırken ülkenin geri kalanı depremin büyüklüğünü, etkisi

 • 01.12.2023

DEPREMDEN SONRA ÇOCUKLAR

Deprem gibi doğal afetler herkes gibi çocukları da olumsuz etkiler. Bu etkilerin kısa veya uzun vadeli olup olmaması ise çocuğun

 • 24.11.2023