Yayınlar

Temettuat Defterleri Işığında Yetimlerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair Bazı Belgeler

Bir devletin maddi gücü ve insan potansiyelini tespit için yapılan tahrir geleneği Osmanlı Devleti’nde de kuruluş aşamasından itib

 • 20.01.2023

Bir İslam Hukuku Müessesesi Olan Hidane Hakkı

Bir İslam Hukuku Müessesesi Olan Hidane Hakkının ve Osmanlı Aile Hukukunda Uygulanışının İzmir Şeriyye Sicillerinde Yer Alan Bir K

 • 20.01.2023

Sokakta yaşayan çocuklarda kendine zarar verme davranışı ve madde kullanımı

Kendine zarar verme davranışı, “özkıyım niyeti olmaksızın kişinin kendi bedenine yönelik zarar verici davranışta bulunma” olarak

 • 20.01.2023

Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Uygulamaları

Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

 • 20.01.2023

Yetim Çocuklar Şükür, Maneviyat ve Mutluluk

Bolluk bilinci ya da sahip olma yönelimi, günümüz insanının maddi ve manevi doyumunu karşılama yönelimi için sıklıkla kullanılan k

 • 20.01.2023

Savaşın Çocuklar Üzerinde Etkisi

Savaş; insan eliyle oluşturulan ve ciddi yıkıcı sonuçlarının uzun yıllar boyunca gözlemlendiği bir kitlesel travmadır.

 • 03.12.2022

Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri

İlk çağlarından beri dünya ülkelerinin neredeyse tamamında görülen çocuk işçiliğinin, bugün de gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun

 • 03.12.2022

Uluslararası Boyutta Çocuk İşçiliği, Çocuk İşçiliğine Karşı Hukuki Düzenlemeler

Çocuk işçiliği tüm dünyayı düşündüren, gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmişlik seviyelerine bakılmaksızın neredeyse tüm ülkeler

 • 03.12.2022

Türkiye'de Çocuk İşçiliği Sorunu ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2006 yılındaki Küresel Raporu’na göre, Dünya genelinde, 5-17 yaş grubunda 218 milyon çocuk işçi bu

 • 03.12.2022

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Bu çalışmada Türkiye’de yoksullukla mücadele kapsamındaki sosyal yardım uygulamaları ile çocuk işçiliği arasındaki ilişki incelenm

 • 03.12.2022

Yaygın Din Eğitimi Açısından Yetim Çocuklara Uygulanan Sosyal Sorumluluk Projeleri (2008-2013)

Dünyanın geri kalmış bölgelerinde hastalık, çatışmalar, kıtlık, kuraklık vb. nedeniyle önemli bir kanayan yara olan babasız kalan

 • 03.12.2022

Vakıfların Çocuğun Korunmasına Yönelik Fonksiyonel Yapıları

Vakıf müessesesi, eskiden beri, İslam cemiyetinde, medrese, kervansaray, cami, çeşme, aşevi, kütüphane, kopili, yol... gibi pek

 • 03.12.2022

Hasan Basri Çantay'ın "Müslümanlıkta Himaye-i Etfal" Adlı Eserinin Analizi

Makalenin başında Hasan Basri Çantay‟ın, bu konuda herkese yaptığı duyarlılık çağrısına ve yetimler için ortaya koyduğu somut çaba

 • 03.12.2022

İslam Hukukuna Göre Çocuğun Bakım ve Terbiyesi (Hidane)

İslam alimi eri, hukuk alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların genel adı "Fıkıh"dır.

 • 03.12.2022